Fitosanitarija

Titulinis Veiklos sritys Fitosanitarija

FITOSANITARIJA


Tai prevencinių, agrotechninių ir organizacinių priemonių visuma, kuriomis siekiama užtikrinti augalų sveikatingumą. Taigi fitosanitarija yra svarbi augalininkystės, kaip itin reikšmingos Lietuvai žemės ūkio šakos, tolimesnei plėtrai. Juolab kad Lietuva yra tiltas tarp Vakarų ir Rytų Europos, kuriuo nenutrūkstama grandine gabenami tarptautiniai kroviniai, todėl būtinos didžiulės pastangos, jog į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritoriją nebūtų įvežami ir nepaplistų augalams ir augaliniams produktams kenksmingi organizmai.

Konkrečioms prevencinėms, agrotechninėms ir organizacinėms priemonėms nustatyti pasitelkti juridiniai svertai, kurių svarbiausias Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymas. Jame įvardyta ir svarbiausia prevencinė priemonė, kad į mūsų šalį iš ne Europos Sąjungos valstybių nebūtų įvežami bei nepaplistų augalams ir augaliniams produktams kenksmingi organizmai, – augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus galima įvežti tik per tuos pasienio kontrolės punktus, kuriuose veikia fitosanitarijos postai. Šiuo metu veikia 8 tokie postai, kuriuose ištisai dirba Tarnybos pareigūnai ir akylai tikrina ne vien įvežamus augalus ar augalinius produktus, bet ir medinę pakavimo medžiagą po kitomis prekėmis, nes ši irgi gali būti puiki terpė kenksmingiesiems organizmams nukeliauti tolimus atstumus.

Pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų pareigūnai taip pat vertina tranzitu per Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritoriją gabenamų minėto pobūdžio krovinių sandarumą, kitus veiksnius, galinčius lemti neapgalvotą kenksmingųjų organizmų išleidimą į aplinką. Kalbėdami apie kenksminguosius organizmus, turime galvoje ne vien plika akimi pastebimus gyvius (pvz., vabzdžius), bet ir mikroorganizmus, sukeliančius grybinės, bakterinės ar virusinės kilmės ligas.

Ir kiti įvairūs kenksmingieji organizmai jau yra ribotai paplitę kai kuriose Europos Sąjungos šalyse, todėl labai svarbu akylai stebėti Lietuvoje pasėlius, sodus, medelynus, parkus ir miškus, ar juose nesivysto minėti žaladariai. Reguliariai kontroliuojamos ir prekybos augalais, augaliniais produktais bei su jais susijusiais objektais vietos. Šią stebėseną bei augalų, jų augimo terpės, vandens telkinių (naudojamų lietinimui) ir augalinių produktų mėginius tyrimams ima bei besidominčius augalų sveikatingumu konsultuoja Tarnybos regioninių skyrių, įsteigtų Lietuvos apskričių centruose, pareigūnai. Pastarieji pareigūnai turi užtikrinti ir išvežamų iš Lietuvos į ne Europos Sąjungos valstybes augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų sveikatingumą. Tai išties sunkus uždavinys, kadangi Tarnybos regioninio skyriaus pareigūnas privalo įvertinti planuojamos išvežti produkcijos sveikatingumą vadovaudamasis krovinį gausiančios valstybės reikalavimais.

Atsižvelgiant į tai, kad Tarnybos regioniniuose skyriuose bei pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose stinga laboratorinės įrangos bei specialistų sudėtingiems kenksmingųjų organizmų laboratoriniams tyrimams atlikti, nuodugnius augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų laboratorinius tyrimus vykdo Fitosanitarinių tyrimų laboratorija (skyrius). Tarnybos regioninių skyrių pareigūnai, tik sulaukę Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos specialistų išvadų, priima sprendimą leisti tiekti rinkai ar ne tuos augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus, dėl kurių sveikatingumo buvo suabejota.

Tarnybos regioniniams skyriams, vykdant minėtas veiklas, metodiškai vadovauja Fitosanitarijos skyrius, kuriam pavesta įgyvendinti valstybinę augalų sveikatingumo gerinimo politiką Lietuvos Respublikoje. Nustačius kenksminguosiuos organizmus, Fitosanitarijos skyrius rengia Fitosanitarinių priemonių planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą, kad būtų sunaikinti kenksmingieji organizmai arba apribotas jų plitimas.

Be to, Fitosanitarijos skyrius specialistai dalyvauja augalų sveikatingumu besirūpinančių tarptautinių organizacijų veikloje, kitoms valstybinėms ir Europos Sąjungos institucijoms rengia informaciją apie atliktus fitosanitarinius tyrimus, aptiktus kenksmingųjų organizmų židinius ir taikomas fitosanitarijos priemones. Pažymime, kad tai ne vienintelės Fitosanitarijos skyriaus funkcijos, specialistai nuosekliai įgyvendina ir gausybę kitų veiklų.Aktuali informacija

Kitų šalių fitosanitariniai reikalavimai:

 Į viršų ↑


Bahreinas

Naujienų prenumerata