Augalų veislės

Titulinis Veiklos sritys Augalų veislės


AUGALŲ VEISLĖS


Spartus žemės ūkio vystymasis Lietuvoje būtų neįmanomas be naujų ir pažangių augalų veislių sukūrimo ir naudojimo. Augalų veislių skyrius yra atsakingas už augalų veislių registravimą – jų įrašymą į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir augalų veislių, kaip selekcininkų intelektinės nuosavybės produktų, apsaugą Lietuvos Respublikoje.

Augalų veislių skyriaus specialistai nagrinėja ir registruoja iš selekcininkų gautas paraiškas įrašyti augalo veislę į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar suteikti augalo veislei teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje, organizuoja privalomų išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimų atlikimą kompetentingose Europos Sąjungos valstybių narių institucijose, ūkinio vertingumo tyrimų atlikimą, tikrina siūlomus augalų veislių pavadinimus. Ūkinio vertingumo tyrimai atliekami skirtingose Lietuvos dirvožemio ir klimato zonose išsidėsčiusiuose penkiuose Augalininkystės tarnybos augalų veislių tyrimo skyriuose. Tyrimo metu yra vertinamas derlius, išaugintos produkcijos kokybė, veislių atsparumas nepalankioms auginimo sąlygoms ir kitos jų savybės. Siekiama, kad į Nacionalinį augalų veislių sąrašą būtų įrašomos tik aukštos kokybės, gerai prie Lietuvos sąlygų gebančios prisitaikyti augalų veislės ir šis sąrašas pasitarnautų ūkininkų ir kitų sėklos naudotojų interesams. Kasmet tiriama daugiau kaip 450 įvairių žemės ūkio augalų rūšių veislių. Ūkinio vertingumo tyrimų duomenys yra analizuojami, apibendrinami ir teikiami selekcininkams ir Valstybinei augalų veislių vertinimo komisijai dėl naujų augalų veislių registravimo. Suinteresuoti vartotojai augalų veislių aprašus ir ūkinio vertingumo tyrimo kiekvienų metų duomenis gali rasti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.vatzum.lt. Svetainėje taip pat skelbiami Informaciniai leidiniai apie teisinės apsaugos suteikimą augalų veislėms ir jų įrašymą į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, kurie išleidžiami du kartus per metus.

Teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje suteikiama visų augalų rūšių veislėms.

Skyriaus specialistai dalyvauja Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos (UPOV), Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) Administracinės tarybos ir tyrimus atliekančių institucijų ekspertų posėdžiuose, Europos Komisijos, Europos Tarybos darbo grupių posėdžiuose, teikia šioms institucijoms reikiamą informaciją.Veislių sąrašai

Nacionalinis sąrašas

Teisinė apsauga

ES registruotos augalų veislės

ES žemės ūkio augalų ir daržovių rūšių veislių bendrieji katalogai

  Papildymai

EK aktuali informacija

 

Į viršų ↑


Augalų veislių klausimais prašome kreiptis šiais kontaktais:

Tel. (8 5) 234 3647

Javai

Saulius Mileris (Kviečiai)

Tel. 8 649 98 411, El. paštas [email protected]

Danguolė Kirvaitienė

Tel. 8 607 64 143, El. paštas [email protected]

Kukurūzai

Justina Atkočiūnienė

Tel. 8 619 30 560, El.
paštas [email protected]

Rapsai Inga Jakimavičiūtė Tel. 8 649 98 410, El. paštas [email protected]

Runkeliai, daržovės, dekoratyviniai ir sodo augalai

Greta Linkevičienė

Tel. 8 649 98 412 El. paštas [email protected]

Licencinių sutarčių registravimas Austė Geddes Tel. 8 612 45 895, El. paštas [email protected]

 

Į viršų ↑ 


 

 


Naujienų prenumerata