Įsakymai

AUGALŲ VEISLĖS


Spartus žemės ūkio vystymasis Lietuvoje būtų neįmanomas be naujų ir pažangių augalų veislių sukūrimo ir naudojimo. Augalų veislių skyrius yra atsakingas už augalų veislių registravimą – jų įrašymą į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir augalų veislių, kaip selekcininkų intelektinės nuosavybės produktų, apsaugą Lietuvos Respublikoje.

Augalų veislių skyriaus specialistai nagrinėja ir registruoja iš selekcininkų gautas paraiškas įrašyti augalo veislę į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar suteikti augalo veislei teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje, organizuoja privalomų išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimų atlikimą kompetentingose Europos Sąjungos valstybių narių institucijose, ūkinio vertingumo tyrimų atlikimą, tikrina siūlomus augalų veislių pavadinimus. Ūkinio vertingumo tyrimai atliekami skirtingose Lietuvos dirvožemio ir klimato zonose išsidėsčiusiuose penkiuose Augalininkystės tarnybos augalų veislių tyrimo skyriuose. Tyrimo metu yra vertinamas derlius, išaugintos produkcijos kokybė, veislių atsparumas nepalankioms auginimo sąlygoms ir kitos jų savybės. Siekiama, kad į Nacionalinį augalų veislių sąrašą būtų įrašomos tik aukštos kokybės, gerai prie Lietuvos sąlygų gebančios prisitaikyti augalų veislės ir šis sąrašas pasitarnautų ūkininkų ir kitų sėklos naudotojų interesams. Kasmet tiriama daugiau kaip 450 įvairių žemės ūkio augalų rūšių veislių. Ūkinio vertingumo tyrimų duomenys yra analizuojami, apibendrinami ir teikiami selekcininkams ir Valstybinei augalų veislių vertinimo komisijai dėl naujų augalų veislių registravimo. Suinteresuoti vartotojai augalų veislių aprašus ir ūkinio vertingumo tyrimo kiekvienų metų duomenis gali rasti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.vatzum.lt. Svetainėje taip pat skelbiami Informaciniai leidiniai apie teisinės apsaugos suteikimą augalų veislėms ir jų įrašymą į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, kurie išleidžiami du kartus per metus.

Teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje suteikiama visų augalų rūšių veislėms.

Skyriaus specialistai dalyvauja Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos (UPOV), Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) Administracinės tarybos ir tyrimus atliekančių institucijų ekspertų posėdžiuose, Europos Komisijos, Europos Tarybos darbo grupių posėdžiuose, teikia šioms institucijoms reikiamą informaciją.


Techninės anketos
Užpildoma pateikiant paraišką įrašyti augalo veislę į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar suteikti augalo veislei teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje


Užpildoma pateikiant paraišką įrašyti augalo veislę į Nacionalinį augalų veislių sąrašą
Užpildoma pateikiant paraišką suteikti augalo veislei teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje
 
Paprastųjų kukurūzų (Zea mays L.) 

Aktuali informacija

Informacijos rinkmenos

Informaciniai leidiniai

     

Augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys

Veislių aprašai

(PASTABA: Augalų rūšių veislės tirtos skirtingais tyrimo laikotarpiais, todėl duomenys tiesiogiai nelygintini)

Javai:

Bulvės

Runkeliai:

Aliejiniai ir pluoštiniai augalai:

Pašariniai augalai:

     Pupiniai augalai:

     Migliniai augalai:

     Kitų rūšių augalai:

Daržovės (.pdf) (.doc)

Sodo augalai (.pdf) (.doc)

     Poskiepiai:

Dekoratyviniai augalai

Paraiškų formos

Prašymų pavyzdžiai

Veislių sąrašai

   

Naujienų prenumerata