Augalų dauginamoji medžiaga

Titulinis Veiklos sritys Augalų dauginamoji medžiaga

AUGALŲ DAUGINAMOJI MEDŽIAGA 


DAUGINAMOJI MEDŽIAGA – sėkla, visas augalas ar vegetatyvinė augalo dalis, skirti tam tikros veislės augalams dauginti.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), vykdydama dauginamosios medžiagos sertifikavimą, atlieka sėklinių pasėlių ir sodo augalų aprobavimą, mėginių ėmimą iš sertifikavimui skirtų siuntų, sėklos kokybės tyrimus. Dauginamosios medžiagos siuntoms, kurių kokybė atitinka minimalius kokybės reikalavimus, atsižvelgiant į augalų rūšis, išduodami sėklos sertifikatai, sėklinių bulvių sertifikatai ar sodo augalų sertifikatai. Sertifikuotos sėklos siuntos tikrinamos atliekant vegetacinius tyrimus dėl veislės tapatumo ir grynumo nustatymo. Tarnyba atestuoja dauginamosios medžiagos tiekėjus, dauginančius ir tiekiančius rinkai dauginamąją medžiagą, bei išduoda dauginamosios medžiagos tiekėjų pažymėjimus. Išduoda leidimus tiekti rinkai tiriamos, bet dar neįrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, veislės sėklą. Vykdo genetiškai modifikuotos dauginamosios medžiagos kontrolę pasienyje ir vidaus rinkoje bei dauginamosios medžiagos siuntų, kuriose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną pasienyje ir vidaus rinkoje, pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolę. Įrašo pluoštinių kanapių produktų tiekėjus į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą. Kaupia ir sistemina informaciją apie sertifikuotos dauginamosios medžiagos kiekį ir kokybę, sėklinių pasėlių ir sodo augalų aprobuotus plotus.

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius metodiškai vadovauja tarnybos struktūriniams padaliniams dauginamosios medžiagos sertifikavimo, tiekimo rinkai, sertifikuotų sėklos siuntų vegetacinių tyrimų, dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo ir priežiūros bei pluoštinių kanapių auginimo ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės srityse.

Dauginamosios medžiagos sertifikavimą ir tiekimo rinkai kontrolę, pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolę atlieka Augalininkystės tarnybos regioniniai skyriai. Sertifikuotų sėklos siuntų tikrinimą atliekant vegetacinius tyrimus atlieka Kauno augalų veislių tyrimo skyrius.

Dauginamosios medžiagos tiekėjai dėl dauginamosios medžiagos sertifikavimo (sėklinių pasėlių ar sodo augalų aprobavimo, mėginių ėmimo iš sertifikavimui skirtų siuntų) ir pluoštinių kanapių auginimo turi kreiptis į Augalininkystės tarnybos regioninius skyrius (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus) pagal veiklos vykdymo vietą. 

    Į viršų ↑    


Naujienų prenumerata