Augalų apsaugos produktų registravimas

Titulinis Veiklos sritys Augalų apsaugos produktų registravimas

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMAS


Augalų apsaugos produktų registravimas –  Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atliekamas fizinio ar juridinio asmens pateiktos paraiškos ir dokumentų apie augalų apsaugos produktą ir jame esančią vieną ar kelias veikliąsias medžiagas įvertinimas ir sprendimo įregistruoti augalų apsaugos produktą ir suteikti teisę jį tiekti rinkai bei leisti naudoti priėmimas.

Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius, gavęs paraišką ir reikiamus duomenis apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus, įvertina jų tapatumą, fizikines ir chemines savybes, analizės metodus ir jų galiojimą, toksikologinius ir metabolizmo tyrimus, likučius augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, ekotoksikologinius tyrimus ir biologinį efektyvumą.   Atlieka rizikos vertinimą operatoriams, darbininkams, pašaliečiams ir gyventojams bei paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams, dirvos mikro ir makroorganizmams ir netiksliniams nariuotakojams.
Rengia sprendimus dėl augalų apsaugos produktų registravimo, neregistravimo, registracijos atnaujinimo, naudojimo reglamentų pakeitimo ir kt.
Nagrinėja pateiktas paraiškas ir teikia pasiūlymus dėl leidimų išdavimo augalų apsaugos produktų analogiškai prekybai, 120 dienų naudojimo laikotarpiui ir mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus.
Koordinuoja ir kontroliuoja geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos veiklą.
Dalyvauja Europos Sąjungos veikliųjų medžiagų vertinimo procese: Europos maisto saugos institucijos (EFSA) ekspertų darbo grupėse, Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Augalų apsaugos produktai – teisės aktai darbe, EFSA pesticidų priežiūros tinklo posėdžiuose.


Aktuali informacija

Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašas:

Profesionaliajam naudojimui:

Žemės ūkyje naudojami augalų apsaugos produktai:

Mažos rizikos augalų apsaugos produktai

Bazinės medžiagos

Augalų apsaugos produktai, kurie priskiriami nuodingoms medžiagoms pagal Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymą

Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, leidimų sąrašas

Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, etiketės:

Leidimai tiekti  rinkai augalų apsaugos produktus išimties tvarka (120 d. laikotarpiui)

       Sąrašas

Augalų apsaugos produktų tiekiamų rinkai išimties tvarka etiketės:

 

Registruoti augalų apsaugos produktai, kurių veikliosios medžiagos nurodytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2021/1165 I priede dėl jų tinkamumo naudoti ekologinėje žemdirbystėje

Augalų apsaugos produktų naudojimo atvejai mažais plotais auginamiems augalams, neįtraukti į augalų apsaugos produktų etiketes, kai registracijos savininkas nesutinka naudojimo įtraukti į etiketę (pagal Reglamento (ES) 1107/2009 51 straipsnio 1 ir 5 dalis)

Registruotų AAP duomenys automatizuotam paėmimui:

Į viršų ↑Naujienų prenumerata