Augalininkystės produktų kokybės tyrimai

Titulinis Veiklos sritys Augalininkystės produktų kokybės tyrimai

 

AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS TYRIMAI  


     Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius) (toliau – Laboratorija) kontroliuoja priimamų, saugojamų, parduodamų intervencinio pirkimo, valstybės rezervo grūdų kokybę, atlieka augalų veislių, kasmetinius grūdų derliaus, arbitražinius kokybės tyrimus, tiria ūkio subjektų pristatomų sėklų, varpinių ir ankštinių javų grūdų, jų produktų, aliejingųjų sėklų ėminių kokybę, išduoda ISTA tarptautinius sėklų sertifikatus.
     Lietuvoje sukurtas grūdų ir jų produktų analizatorių bendras tinklas iš 141 prietaiso, eksploatuojamo įvairiose Lietuvos grūdų įmonėse. Laboratorija vykdo nuolatinę šio tinklo funkcionavimo priežiūrą, tobulina sukurtas kalibracines lygtis, vykdo tinklo administravimą.
     Siekiant įgyvendinti augalų dauginamosios medžiagos kokybės užtikrinimą, nuo 1993 m. Laboratorija yra akredituota Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (International Seed Testing Association, toliau – ISTA) narė, kuri vertina sertifikuojamos žemės ūkio augalų sėklų kokybę pagal Tarptautines sėklų tyrimo asociacijos taisykles. Akreditacija suteikia teisę išduoti ISTA tarptautinius sėklų sertifikatus 45 augalų rūšių sėklų siuntoms. (ISTA sertifikatas, Akreditacijos sritis)
    Nuo 2005 m. Laboratorija yra Grūdų ir pašarų prekybos asociacijos (Grain & Feed Trade Association, toliau – GAFTA) narė. GAFTA sertifikatas liudija aukštą Laboratorijos kompetenciją, todėl tyrimų rezultatai yra pripažįstami visose užsienio šalyse (GAFTA sertifikatas).
     Į Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių) gali kreiptis visi, norintys ištirti dauginamosios medžiagos, grūdų ir jų produktų, aliejingųjų sėklų, žaliavų kokybę.

Ėminių priėmimas ir dokumentų išdavimas:
Ozo g. 4A, 08200 Vilnius
Telefono numeriai: (8 5) 276 0341, (8 5) 276 0342

Laboratorijos vedėja Rasita Kybartienė
(augalų dauginamosios medžiagos kokybės tyrimų ir kitais klausimais)
Telefono numeris (8 5) 276 0341
El. pašto adresas rasita.kybartiene@vatzum.lt

Laboratorijos patarėja Irena Kemežienė
(augalų dauginamosios medžiagos kokybės tyrimų ir kokybės vadybos klausimais)
Telefono numeris (8 5) 276 0341
El. pašto adresas irena.kemeziene@vatzum.lt

Laboratorijos vyriausioji specialistė Deimantė Gedvilaitė
(grūdų ir kitų augalininkystės produktų kokybės tyrimų klausimais)
Telefono numeris (8 5) 237 5571
El. pašto adresas deimante.gedvilaite@vatzum.lt

 


 

 


 

Aktuali informacija  

 

 • Grūdų sandėlių licencijavimas:
  • Prekių sandėliavimo licencijuotame sandėlyje taisyklių rengimo rekomendacijos
  • Valstybės rinkliavos dydžiai ir jų apmokėjimas (valstybės rinkliavos apmokamos prieš teikiant prašymą su pridedamais dokumentais)
  • Licencijuotų grūdų sandėlių sąrašas
  • Reikalingi dokumentai:
   • Prašymas licencijai gauti (word) (norint gauti licenciją verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla);
   • 1 priedas ‒ įstatų ar kito steigimo faktą įrodančio dokumento kopija, patvirtinanti, kad asmuo gali verstis grūdų priėmimo, apdorojimo, saugojimo veikla;
   • 2 priedas ‒ dokumentų, patvirtinančių nuosavybės, nuomos, panaudos teisę arba kitus teisėtus pagrindus valdyti sandėliavimo paskirties pastatus, tinkamus grūdams sandėliuoti, ir apsirūpinimą laboratorine įranga grūdų kokybės rodikliams nustatyti arba sudarytų prekių kokybės rodiklių nustatymo paslaugų pirkimo sutarčių su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, turinčiais tokią laboratorinę įrangą, kopijos;
   • 3 priedas ‒ Vyriausybės įgaliotų institucijų pažymos apie patalpų, įrenginių ir veiklos sąlygų atitiktį higieninių, priešgaisrinių, technologinių, darbo saugos ir saugumo technikos taisyklių reikalavimams;
   • 4 priedas ‒ Prekių priėmimo, apdorojimo, saugojimo sandėliavimo taisyklių projektas;
   • 5 priedas ‒ dokumentai apie sandėliavimo paskirties pastatų draudimą nuo gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir gamtinių jėgų neigiamo poveikio;
   • 6 priedas ‒ paskutiniojo ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita ir balansas, kurie buvo pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai;
   • 7 priedas ‒ informacija apie sandėlininką, nurodant sandėlininko duomenis ir paskyrimo datą.

Į viršų ↑

 


  

Naujienų prenumerata