Augalininkystės produktų kokybės tyrimai

Titulinis Veiklos sritys Augalininkystės produktų kokybės tyrimai

AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS TYRIMAI  


     Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius) (toliau – Laboratorija) kontroliuoja priimamų, saugojamų, parduodamų intervencinio pirkimo, valstybės rezervo grūdų kokybę, atlieka augalų veislių, kasmetinius grūdų derliaus, arbitražinius kokybės tyrimus, tiria ūkio subjektų pristatomų sėklų, varpinių ir ankštinių javų grūdų, jų produktų, aliejingųjų sėklų ėminių kokybę, išduoda ISTA tarptautinius sėklų sertifikatus.
     Lietuvoje sukurtas grūdų ir jų produktų analizatorių bendras tinklas iš 136 prietaisų, eksploatuojamų įvairiose Lietuvos grūdų įmonėse ir tarnyboje (grūdų analizatorių sąrašas). Laboratorija vykdo nuolatinę šio tinklo funkcionavimo priežiūrą, tobulina sukurtas kalibracines lygtis, vykdo tinklo administravimą.
     Siekiant įgyvendinti augalų dauginamosios medžiagos kokybės užtikrinimą, nuo 1993 m. Laboratorija yra akredituota Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (International Seed Testing Association, toliau – ISTA) narė, kuri vertina sertifikuojamos žemės ūkio augalų sėklų kokybę pagal Tarptautines sėklų tyrimo asociacijos taisykles. Akreditacija suteikia teisę išduoti ISTA tarptautinius sėklų sertifikatus augalų rūšių sėklų siuntoms pagal akreditacijos sritį (ISTA sertifikatas, Akreditacijos sritis).
    Nuo 2005 m. Laboratorija yra Grūdų ir pašarų prekybos asociacijos (Grain & Feed Trade Association, toliau – GAFTA) narė, nuo 2006 m. ‒ dalyvauja FOSS Analytical A/S organizuojamuose Pasaulio grūdų tinklų tarplaboratoriniuose kasmetiniuose tyrimuose (FOSS sertifikatas). Tai liudija aukštą Laboratorijos kompetenciją ir jos tyrimų rezultatai yra pripažįstami beveik visose užsienio šalyse.

     Į Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių) gali kreiptis visi, norintys ištirti dauginamosios medžiagos, grūdų ir jų produktų, aliejingųjų sėklų, žaliavų kokybę.


Ėminių priėmimas ir dokumentų išdavimas:
Ozo g. 4A, 08200 Vilnius
Telefono numeriai: (8 5) 276 0341, (8 5) 276 0342

Laboratorijos vedėja Rasita Kybartienė
(augalų dauginamosios medžiagos kokybės tyrimų ir kitais klausimais)
Telefono numeris (8 5) 276 0341
El. pašto adresas [email protected]

Laboratorijos patarėja Deimantė Gedvilaitė
(grūdų ir kitų augalininkystės produktų kokybės tyrimų klausimais)
Telefono numeris (8 5) 237 5571
El. pašto adresas [email protected]

 


 

 


 

Aktuali informacija  

 

Į viršų ↑

 


  
https://vatis.vatzum.lt/paslaugosAprasas/149?search=3ff0a7ec-9402-4309-a4d0-b9c0cfaf6f2f

Naujienų prenumerata