Augalų apsaugos produktų registracija

Titulinis Veikla Veiklos sritys Augalų apsaugos produktų registracija

 

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMAS


      Augalų apsaugos produktų registravimas – administracinis veiksmas, kuriuo Tarnyba leidžia tiekti augalų apsaugos produktą Lietuvos rinkai.
      Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius, gavęs paraišką ir reikiamus duomenis apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus, įvertina jų tapatumą, fizikines ir chemines savybes, analizės metodus ir jų galiojimą, toksikologinius ir metabolizmo tyrimus, likučius augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, ekotoksikologinius tyrimus ir biologinį efektyvumą.   
     Taip pat atlieka rizikos vertinimą operatoriams, darbininkams, pašaliečiams ir gyventojams bei paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams, dirvos mikro ir makroorganizmams ir netiksliniams nariuotakojams.
     Rengia sprendimus dėl augalų apsaugos produktų registravimo, neregistravimo, perregistravimo, naudojimo reglamentų pakeitimo ir kt.
     Nagrinėja pateiktas paraiškas ir teikia pasiūlymus dėl leidimų išdavimo augalų apsaugos produktų analogiškai prekybai, 120 dienų naudojimo laikotarpiui ir moksliniams tyrimams atlikti.
     Vertina Lietuvoje registruotų augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tapatumo atitiktį po jų įrašymo į patvirtintų veikliųjų medžiagų, leidžiamų naudoti augalų apsaugos produktuose, sąrašą. Koordinuoja geros eksperimentinės praktikos veiklą. Atlieka augalų apsaugos produktų zoninį vertinimą.
     Dalyvauja Europos Sąjungos veikliųjų medžiagų vertinimo procese (Europos maisto saugos institucijos (EFSA) ekspertų darbo grupėse, Europos Komisijos maisto saugos ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto Augalų apsaugos produktai – teisės aktai darbe, EFSA pesticidų priežiūros komiteto posėdžiuose.


Aktuali informacija

Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašas:

Profesionaliajam naudojimui:

Žemės ūkyje naudojami augalų apsaugos produktai:

Ne žemės ūkio naudmenose naudojami augalų apsaugos produktai

Neprofesionaliajam naudojimui

Analogiški augalų apsaugos produktai

Analogiškų augalų apsaugos produktų, kurių prekybai išduoti leidimai, sąrašas

Analogiškų augalų apsaugos produktų etiketės:

Leidimai tiekti  rinkai augalų apsaugos produktus išimties tvarka (120 d. laikotarpiui)

   Sąrašas

Augalų apsaugos produktų tiekiamų rinkai išimties tvarka etiketės:

 Registruoti augalų apsaugos produktai, kurių veikliosios medžiagos nurodytos Komisijos reglamento (EB) Nr.889/2008 II priede dėl jų tinkamumo naudoti ekologinėje žemdirbystėje

Į viršų ↑Naujienų prenumerata