Veikla

Titulinis Veikla

Tarnybos vizija

Pažangi, aktyvi, skaidri tarnyba – tausios ir tvarios augalininkystės vystymosi garantas.

Tarnybos veiklos kryptis –

tobulinti ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos procesus.

Tarnybos veiklos tikslai:

1. užtikrinti nacionalinę, importuojamų, eksportuojamų, gabenamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų fitosanitarinę kontrolę;

2. užtikrinti įvežamų, išvežamų ir tiekiamų rinkai vaisių ir daržovių rūšiavimo, pakavimo vietose ir didmeninėje prekyboje atitikties prekybos standartams kontrolę;

3. užtikrinti augalų apsaugos produktų registravimą ir vykdyti jų įvežimo, prekybos, sandėliavimo, pakavimo, ženklinimo ir naudojimo kontrolę;

4. vykdyti genetiškai modifikuotos dauginamosios medžiagos, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų stebėseną ir kontrolę vidaus rinkoje ir pasienyje, taip pat genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo kontrolę;

5. užtikrinti grūdų, dauginamosios medžiagos kokybės ir trąšų kontrolę;

6. užtikrinti augalų veislių registravimą ir teisinę apsaugą;

7. pagal kompetenciją užtikrinti intervencinių priemonių įgyvendinimą;

8. užtikrinti valstybės rezervo maistinių grūdų atsargų kiekio ir kokybės kontrolę;

9. pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę.

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ PRIEMONĘ, NUMATYTĄ ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2012–2014 METŲ STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE.


Naujienų prenumerata