Augalininkystės produktų kokybės tyrimai

Titulinis Veikla Veiklos sritys Augalininkystės produktų kokybės tyrimai

AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS TYRIMAI  


     Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius) (toliau – Laboratorija) kontroliuoja priimamų, saugojamų, parduodamų intervencinio pirkimo, valstybės rezervo grūdų kokybę, atlieka augalų veislių, kasmetinius grūdų derliaus, arbitražinius kokybės tyrimus, tiria ūkio subjektų pristatomų sėklų, varpinių ir ankštinių javų grūdų, jų produktų, aliejingųjų sėklų ėminių kokybę, išduoda ISTA tarptautinius sėklų sertifikatus.
     Lietuvoje sukurtas grūdų ir jų produktų analizatorių bendras tinklas iš 136 prietaisų, eksploatuojamų įvairiose Lietuvos grūdų įmonėse. Laboratorija vykdo nuolatinę šio tinklo funkcionavimo priežiūrą, tobulina sukurtas kalibracines lygtis, vykdo tinklo administravimą.
     Siekiant įgyvendinti augalų dauginamosios medžiagos kokybės užtikrinimą, nuo 1994 m. Laboratorija yra akredituota Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (International Seed Testing Association, toliau – ISTA) narė, kuri vertina sertifikuojamos žemės ūkio augalų sėklų kokybę pagal Tarptautines sėklų tyrimo asociacijos taisykles. Akreditacija suteikia teisę išduoti ISTA tarptautinius sėklų sertifikatus 45 augalų rūšių sėklų siuntoms. (ISTA sertifikatas, Akreditacijos sritis)
    Nuo 2005 m. Laboratorija yra Grūdų ir pašarų prekybos asociacijos (Grain & Feed Trade Association, toliau – GAFTA) narė. GAFTA sertifikatas liudija aukštą Laboratorijos kompetenciją, todėl tyrimų rezultatai yra pripažįstami visose užsienio šalyse (GAFTA sertifikatas).
     Į Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių) gali kreiptis visi, norintys ištirti dauginamosios medžiagos, grūdų ir jų produktų, aliejingųjų sėklų, žaliavų kokybę.

Ėminių priėmimas ir dokumentų išdavimas:
Ozo g. 4A, 08200 Vilnius
Telefonas (8 5) 276 0341
Faksas (8 5) 273 0233


Laboratorijos vedėja Vida Timinskienė
Telefonai (8 5) 276 0342, (8 619) 22059
El. paštas vida.timinskiene@vatzum.lt 


Laboratorijos vedėjo pavaduotoja Rasita Kybartienė
(augalų dauginamosios medžiagos kokybės tyrimų klausimais)
Telefonas (8 5) 276 0341
El. paštas rasita.kybartiene@vatzum.lt

Laboratorijos vyriausioji specialistė Deimantė Gedvilaitė
(grūdų ir kitų augalininkystės produktų kokybės tyrimų klausimais)
Telefonas (8 5) 237 5571
El. paštas deimante.gedvilaite@vatzum.lt

 


 

 


 

Aktuali informacija  

 

Į viršų ↑

 


  

Naujienų prenumerata