Vadovų darbotvarkės

Titulinis Veikla Vadovų darbotvarkės

                     VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
                              PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
                              DIREKTORIAUS DARBOTVARKĖ

                                 2017 M. GEGUŽĖS 22–26 D.

Gegužės 22 d., pirmadienis
08:30 - 09:30 Pasitarimas Žemės ūkio ministerijoje.
16:00 - 17:00 Pasitarimas su Tarnybos struktūriniais skyriais.


Gegužės 23 d., antradienis

09:00 - 10:30 Pasitarimas su Bendrųjų reikalų departamento direktoriumi.
10:30 - 12:00 Pasitarimas su Teisės ir personalo skyriaus vedėju.
14:00 - 15:30 Pasitarimas su Fitosanitarijos skyriaus vedėja.
15:30 - 17:00 Pasitarimas su Agrochemijos skyriaus vedėju.

Gegužės 24 d., trečiadienis

09:00 - 10:00 Pasitarimas su Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja.
10:00 - 11:00 Susitikimas ŽŪMe su Kinijos viceministru.
11:00 - 12:00 Kaimo reikalų komiteto posėdis.
14:00 - 15:00 Pasitarimas su Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja.


Gegužės 25 d., ketvirtadienis

Dalyvaus  konferencijoje „Augalų apsauga: pasiekimai ir iššūkiai“.

 

Gegužės 26 d., penktadienis

14:00-16:00 Pasitarimas su Regioniniais skyriais


Naujienų prenumerata