Vadovų darbotvarkės

Titulinis Veikla Vadovų darbotvarkės

         VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
                 PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
                  DIREKTORIAUS DARBOTVARKĖ
                   2017 M. RUGPJŪČIO  21-25 D.

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis
08:30 - 09:30 Pasitarimas Žemės ūkio ministerijoje.
11:00 - 12:00 Pasitarimas su Tarnybos struktūrinių padalinių vadovais.
13:30 - 15:00 Pasitarimas Žemės ūkio ministerijoje.
15:30 - 16:00 Pasitarimas Žemės ūkio ministerijoje.

Rugpjūčio 22 d., antradienis
09:00 - 10:30 Pasitarimas su Bendrųjų reikalų departamento direktoriumi.
10:30 - 12:00 Pasitarimas su Teisės ir personalo skyriaus vedėju.
14:00 - 15:00 Pasitarimas su Fitosanitarijos skyriaus vedėja.
15:30 - 17:00 Pasitarimas su Agrochemijos skyriaus vedėju.


Rugpjūčio 23 d., trečiadienis
09:00 - 10:00 Pasitarimas su Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja.
10:00 - 11:00 Pasitarimas su Augalų veislių skyriaus vedėja.
11:00 - 12:00 Pasitarimas su Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja.
14:00 - 15:00 Pasitarimas su Finansų departamento direktore.
15:30 - 16:00 Pasitarimas su Veiklos planavimo ir kontrolės skyriaus vedėja.


Rugpjūčio 24 d., ketvirtadienis


Rugpjūčio 25 d., penktadienis
09:00 - 10:00 Pasitarimas su Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos skyriaus vedėja (skyrius).

Naujienų prenumerata