TRACES NT sistemos informacinis puslapis

Titulinis TRACES NT sistemos informacinis puslapis

TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technologies) yra daugiakalbė internetinio valdymo sistema, per kurią pranešama, sertifikuojama ir stebima prekyba gyvūnais, gyvūninės kilmės produktais, negyvūninės kilmės pašarais ir maistu, augalais, sėklomis, dauginamąja medžiaga, organinės kilmės prekėmis, mediena ir kitais susijusiais objektais, kurie yra visos maisto grandinės dalis. TRACES NT yra oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos (IMSOC) dalis.

Nuo šių metų gruodžio 14 d., remiantis Oficialios kontrolės reglamentu 2017/625/ES ir IMSOC reglamentu 2019/1715/ES Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento augalams ir augaliniams produktams (angl. ir toliau – CHED-PP), pirmos dalies pildymas TRACES NT sistemoje tampa privalomas visiems importuotojams ir vežėjams, kurie įveža / veža tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntas į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių. Dėl medinės pakavimo medžiagos TRACES NT sistemoje pirma CHED-PP dalis pildoma tik importo atveju. 

Remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu dėl išankstinio pranešimo apie į Europos Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas 2019/1013/ES, už gyvūnų ir prekių siuntą atsakingas veiklos vykdytojas bent prieš vieną darbo dieną iki numatomo siuntos atvežimo pateikia išankstinį pranešimą pirmojo įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai. Todėl įvežant / vežant tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntas per Lietuvos Respubliką, CHED-PP pirma dalis turi būti užpildyta ir pateikta pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postui (toliau – fitosanitarijos postas), per kurį vyksta įvežimas. Pristačius siuntą į fitosanitarijos postą, mūsų tarnybos specialistas tikrinimo išvadas ir sprendimą pateiks CHED-PP antrojoje dalyje. Už siuntą atsakingas importuotojas ar vežėjas turės pateikti baigtą pildyti CHED-PP dokumentą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – muitinė) pareigūnui, kad būtų vykdomos tolesnės muitinės procedūros.

Siekiant iš anksto pasirengti minėtoms procedūroms, prašome importuotojų ir vežėjų (muitinės tarpininkų, deklarantų) susipažinti su sistema jau dabar ir susikurti naudotojo paskyrą TRACES NT sistemoje adresu: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login.

Atkreipiame dėmesį, kad kuriant įmonės paskyrą, norint turėti galimybę pildyti CHED-PP dokumentus, reikia rinktis veiklos vykdytojo veiklą „Atsakingas už krovinį“ (angl. Responsible for the load).

Atlikusi registracijos žingsnius TRACES NT sistemoje (ne anksčiau) ir pirmą kartą registruodamasi kaip veiklos vykdytojas, įmonė turi pateikti laisvos formos prašymą dėl paskyros patvirtinimo, nurodydama atsakingą įmonės atstovą ir jo kontaktinius duomenis. Šis atstovas TRACES NT sistemoje galės patvirtinti kitas savo įmonės darbuotojų paskyras. Prašymą reikia siųsti el. paštu fitosanitarijos postui, kurį pasirinkote TRACES NT sistemoje kurdami įmonės paskyrą.

Atkreipiame dėmesį, kad užtenka susikurti paskyrą vieną kartą ir pasirinkti vieną aktualiausią  fitosanitarijos postą. Kai TRACES NT sistemoje fitosanitarijos posto inspektorius patvirtins Jūsų paskyrą, sistemoje pildydami CHED-PP duomenis galėsite pasirinkti bet kurį kitą Europos Sąjungoje esantį fitosanitarijos postą, per kurį bus vežama Jūsų siunta.

Aktuali informacija:


Naujienų prenumerata