TRACES NT sistemos informacinis puslapis

Titulinis TRACES NT sistemos informacinis puslapis

TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technologies) yra daugiakalbė internetinio valdymo sistema, per kurią pranešama, sertifikuojama ir stebima prekyba gyvūnais, gyvūninės kilmės produktais, negyvūninės kilmės pašarais ir maistu, augalais, sėklomis, dauginamąja medžiaga, organinės kilmės prekėmis, mediena ir kitais susijusiais objektais, kurie yra visos maisto grandinės dalis. TRACES NT yra oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos (IMSOC) dalis.

Nuo 2019 m. gruodžio 14 d., remiantis Oficialios kontrolės reglamentu 2017/625/ES ir IMSOC reglamentu 2019/1715/ES Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento augalams ir augaliniams produktams (angl. ir toliau – CHED-PP, [ČED-PP]), pirmos dalies pildymas TRACES NT sistemoje tapo privalomas visiems importuotojams ir vežėjams, kurie įveža / veža tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntas į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių. Dėl medinės pakavimo medžiagos TRACES NT sistemoje pirma CHED-PP dalis pildoma tik importo atveju

Remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu dėl išankstinio pranešimo apie į Europos Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas 2019/1013/ES, už gyvūnų ir prekių siuntą atsakingas veiklos vykdytojas bent prieš vieną darbo dieną iki numatomo siuntos atvežimo pateikia išankstinį pranešimą pirmojo įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai. Todėl įvežant / vežant tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntas per Lietuvos Respubliką, CHED-PP pirma dalis turi būti užpildyta ir pateikta pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postui (toliau – fitosanitarijos postas), per kurį vyksta įvežimas. Pristačius siuntą į fitosanitarijos postą, mūsų tarnybos specialistas tikrinimo išvadas ir sprendimą pateiks CHED-PP antrojoje dalyje. Už siuntą atsakingas importuotojas ar vežėjas turės pateikti baigtą pildyti CHED-PP dokumentą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – muitinė) pareigūnui, kad būtų vykdomos tolesnės muitinės procedūros.

Remiantis IMSOC reglamento 46 straipsniu, kai TRACES NT sistema nefunkcionuoja ilgiau nei 1 val. atsakingi veiklos vykdytojai pildo parengtą spausdintą arba elektroninę CHED-PP formą, kurią pateikia fitosanitarijos postui (žr. nuorodą žemiau ,,Aktuali informacija“ skiltyje). Jei tam tikros produkcijos siuntai trūksta formos, esamų formų produkcijos kombinuotosios nomenklatūros kodus galima taisyti ranka, nurodant kodus pagal siuntos dokumentus arba pasirūpinti reikiamomis formomis iš anksto pagal instrukcijas skiltyje ,,Aktuali informacija‘‘.

Siekiant iš anksto pasirengti minėtoms procedūroms, prašome importuotojų ir vežėjų (muitinės tarpininkų, deklarantų) susipažinti su sistema ir susikurti naudotojo paskyrą TRACES NT sistemoje adresu: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login.

Atkreipiame dėmesį, kad kuriant įmonės paskyrą, norint turėti galimybę pildyti CHED-PP dokumentus, reikia rinktis veiklos vykdytojo veiklą „Atsakingas už krovinį“ (angl. Responsible for the load).

Atlikusi registracijos žingsnius TRACES NT sistemoje (ne anksčiau) ir pirmą kartą registruodamasi kaip veiklos vykdytojas, įmonė turi pateikti laisvos formos prašymą dėl paskyros patvirtinimo, nurodydama atsakingą įmonės atstovą ir jo kontaktinius duomenis. Šis atstovas TRACES NT sistemoje galės patvirtinti kitas savo įmonės darbuotojų paskyras. Prašymą reikia siųsti el. paštu fitosanitarijos postui, kurį pasirinkote TRACES NT sistemoje kurdami įmonės paskyrą.

Atkreipiame dėmesį, kad užtenka susikurti paskyrą vieną kartą ir pasirinkti vieną aktualiausią  fitosanitarijos postą. Kai TRACES NT sistemoje fitosanitarijos posto specialistas patvirtins Jūsų paskyrą, sistemoje pildydami CHED-PP duomenis galėsite pasirinkti bet kurį kitą Europos Sąjungoje esantį fitosanitarijos postą, per kurį bus vežama Jūsų siunta.

Europos Komisijos puslapyje skelbiami visi Europos Sąjungos pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postai, jų kontaktai, darbo laikai ir kontrolės sritys: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/official-controls-imported-products/contact-0_en.

Reziumė:

  • Prie sistemos jungiamasi per nuorodą: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login;
  • Tinkamai užsiregistruoti sistemoje, kad sėkmingai pildytumėte CHED-PP galima atlikus ,,PIRMAS ŽINGSNIS“ ir ,,ANTRAS ŽINGSNIS“ žemiau esančiuose aprašuose nurodytus žingsnius ir išsiuntus atitinkamai pasirinktu el. paštu informaciją fitosanitarijos postui su prašymu Jūsų prieigą patvirtinti;
  • Pildyti CHED-PP duomenis reikia vadovaujantis informacija iš fitosanitarinio sertifikato, nes tai yra pagrindinis augalų sveikatingumą užtikrinantis dokumentas ir tik produkcijai, kuri gali vykti be fitosanitarinio sertifikato ir jo nėra, CHED-PP informacija pildoma iš kitų siuntą lydinčių dokumentų;
  • Užpildžius CHED-PP TRACES sistema sugeneruoja unikalų dokumento numerį, kuris turi būti pateikiamas fitosanitarijos postui, per kurį vyks siunta;
  • Kol fitosanitarijos posto specialistas nepradėjo darbo su Jūsų CHED-PP (dokumento statusas sistemoje ,,Naujas“) vis dar galite keisti informaciją ir ją tikslinti pagal poreikį;
  • TRACES NT sistema yra nemokama, jeigu sistemoje duomenis pildote savarankiškai.
  • Kai TRACES NT sistema nefunkcionuoja ilgiau nei 1 val. atsakingi veiklos vykdytojai pildo parengtą spausdintą arba elektroninę CHED-PP formą, kurią pateikia fitosanitarijos postui.

Aktuali informacija:

PIRMAS ŽINGSNIS;

ANTRAS ŽINGSNIS.

 


Naujienų prenumerata