Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašas

Titulinis Teisinė informacija Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašas

I. GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖ


II. ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KOKYBĖS KONTROLĖ


III. MEDIENOS IR MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS KONTROLĖ


IV. FITOSANITARINĖ KONTROLĖ

 

V. AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKIMO RINKAI KONTROLĖ


V-1. PLUOŠTINĖS KANAPĖS IR JŲ PRODUKTAI 

VI. GRŪDŲ IR KITŲ AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS, GRŪDŲ SANDĖLIŲ KONTROLĖ


VII. TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ KONTROLĖ


VIII. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ KONTROLĖ

IX. KELIAS VEIKLOS SRITIS APIMANTYS TEISĖS AKTAI

 Į viršų ↑  

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-172 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-18 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-172 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-68 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-172 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. A1-282 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-172 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. A1-126 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“   
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. A1-243 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. A1-25 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sąrašo nauja redakcija)
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. A1-426 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. A1-544 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A1-788 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sąrašo nauja redakcija)
   Į viršų ↑  

I. GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖ 

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


II. ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

          Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


III. MEDIENOS IR MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS KONTROLĖ

ES teisės aktai

Tarptautiniai standartai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


IV. FITOSANITARINĖ KONTROLĖ

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

           Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir kitų ministrų bendri įsakymai

 Tarnybos direktoriaus įsakymai

 

 Į viršų ↑


V. AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKIMO RINKAI KONTROLĖ

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


V-1. PLUOŠTINĖS KANAPĖS IR JŲ PRODUKTAI

Lietuvos Respublikos teisės aktai 

Įstatymai   

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

 

 Į viršų ↑


 

VI. GRŪDŲ IR KITŲ AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS,    GRŪDŲ SANDĖLIŲ KONTROLĖ

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 239 „Dėl Grūdų ir (arba) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 •   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 479 „Dėl Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“.

 •   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų“.

 •   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 381 „Dėl Grūdų sandėlio veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

 •    Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 382 „Dėl Licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastato techninių, technologinių, sanitarijos ir higienos reikalavimų patvirtinimo“.

 •   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 386 „Dėl Licencijuotų sandėlių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 387 „Dėl Paprastų sandėliavimo liudijimų ir Dvidalių sandėliavimo liudijimų blankų formų patvirtinimo“.

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 3D-84 „Dėl Grūdų intervencinio sandėlio grūdų sandėlio techninio reglamento patvirtinimo“.

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 3D-471 „Dėl Grūdų, rapsų ir rapsukų sėklos priemaišų nustatymo aprašo patvirtinimo“.

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. 3D-601 „Dėl Grūdų, naudojamų etilo alkoholio gamybai, apskaitos ir sandėliavimo taisyklių patvirtinimo“.

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo“.

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 3D-336 „Dėl Grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 3D-428 „Dėl Valstybės rezervo materialinių išteklių žemės ūkio ir maisto produktų atsargų kokybės, saugos ir panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Tarnybos direktoriaus įsakymai

Į viršų ↑


VII. TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ KONTROLĖ

ES teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos teisės aktai
 
  

Įstatymai
 
 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai
  

           Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

 

Tarnybos direktoriaus įsakymai
 
 

Į viršų ↑


VIII. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ KONTROLĖ

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

2004-10-01 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-536 “DĖL BULVIŲ, DARŽOVIŲ IR VAISIŲ SANDĖLIO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI HIGIENOS REIKALAVIMŲ LICENCIJUOTŲ BULVIŲ, DARŽOVIŲ IR VAISIŲ SANDĖLIŲ SAUGYKLOMS IR PATALPOMS PATVIRTINIMO” (Žin., 2004, Nr. 148-5372; 2009, Nr. 39-1500; 2010, Nr. 124-6346)

IX. KELIAS VEIKLOS SRITIS APIMANTYS TEISĖS AKTAI

 

 

 


Naujienų prenumerata