Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašas

Titulinis Teisinė informacija Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašas

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-172 ,,Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąraše, patvirtintame Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“, nurodytų teisės aktų galiojančios nuorodos paskelbtos Augalininkystės tarnybos interneto svetainės skyriuje ,,Teisinė informacija / Teisės aktai“I. GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖ


II. ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KOKYBĖS KONTROLĖ


III. MEDIENOS IR MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS KONTROLĖ


IV. FITOSANITARINĖ KONTROLĖ

 

V. AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKIMO RINKAI KONTROLĖ


VI. PLUOŠTINĖS KANAPĖS IR JŲ PRODUKTAI  

VII. GRŪDŲ IR KITŲ AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖ, GRŪDŲ SANDĖLIAI


VIII. TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ KONTROLĖ


IX. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ KONTROLĖ

XI. KELIAS VEIKLOS SRITIS APIMANTYS TEISĖS AKTAI

 Į viršų ↑  


   

   Į viršų ↑  

I. GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖ 

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


II. ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

          Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


III. MEDIENOS IR MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS KONTROLĖ

ES teisės aktai

Tarptautiniai standartai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


IV. FITOSANITARINĖ KONTROLĖ

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

           Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir kitų ministrų bendri įsakymai

 Tarnybos direktoriaus įsakymai

 

 Į viršų ↑


V. AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKIMO RINKAI KONTROLĖ

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


VI. PLUOŠTINĖS KANAPĖS IR JŲ PRODUKTAI

Lietuvos Respublikos teisės aktai 

Įstatymai   

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

 

 Į viršų ↑


 

VII. GRŪDŲ IR KITŲ AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖ, GRŪDŲ SANDĖLIAI

 ES teisės aktai

 Lietuvos Respublikos teisės aktai

Į viršų ↑


VIII. TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ KONTROLĖ

ES teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos teisės aktai
 
  

Įstatymai
 
 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai
  

           Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

 

Tarnybos direktoriaus įsakymai
 
 

Į viršų ↑


IX. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ KONTROLĖ

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

2004-10-01 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-536 “DĖL BULVIŲ, DARŽOVIŲ IR VAISIŲ SANDĖLIO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI HIGIENOS REIKALAVIMŲ LICENCIJUOTŲ BULVIŲ, DARŽOVIŲ IR VAISIŲ SANDĖLIŲ SAUGYKLOMS IR PATALPOMS PATVIRTINIMO” (Žin., 2004, Nr. 148-5372; 2009, Nr. 39-1500; 2010, Nr. 124-6346)

XI. KELIAS VEIKLOS SRITIS APIMANTYS TEISĖS AKTAI

 

 


Naujienų prenumerata