Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašas

Titulinis Teisinė informacija Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašas

 

I. GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖ


II. ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KOKYBĖS KONTROLĖ


III. MEDIENOS IR MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS KONTROLĖ


IV. FITOSANITARINĖ KONTROLĖ

 

V. AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKIMO RINKAI KONTROLĖ


VI. PLUOŠTINĖS KANAPĖS IR JŲ PRODUKTAI  

VII. GRŪDŲ IR KITŲ AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖ, GRŪDŲ SANDĖLIAI


VIII. TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ KONTROLĖ


IX. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ KONTROLĖ

XI. KELIAS VEIKLOS SRITIS APIMANTYS TEISĖS AKTAI

 Į viršų ↑  

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-172 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-18 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-172 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-68 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-172 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. A1-282 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-172 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. A1-126 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“   
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. A1-243 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. A1-25 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sąrašo nauja redakcija)
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. A1-426 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. A1-544 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A1-788 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sąrašo nauja redakcija)
   Į viršų ↑  

I. GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖ 

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


II. ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

          Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


III. MEDIENOS IR MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS KONTROLĖ

ES teisės aktai

Tarptautiniai standartai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


IV. FITOSANITARINĖ KONTROLĖ

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

           Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir kitų ministrų bendri įsakymai

 Tarnybos direktoriaus įsakymai

 

 Į viršų ↑


V. AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKIMO RINKAI KONTROLĖ

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑


VI. PLUOŠTINĖS KANAPĖS IR JŲ PRODUKTAI

Lietuvos Respublikos teisės aktai 

Įstatymai   

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

 

 Į viršų ↑


 

VII. GRŪDŲ IR KITŲ AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖ, GRŪDŲ SANDĖLIAI

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

Tarnybos direktoriaus įsakymai

Į viršų ↑


VIII. TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ KONTROLĖ

ES teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos teisės aktai
 
  

Įstatymai
 
 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai
  

           Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

 

Tarnybos direktoriaus įsakymai
 
 

Į viršų ↑


IX. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ KONTROLĖ

ES teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

2004-10-01 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-536 “DĖL BULVIŲ, DARŽOVIŲ IR VAISIŲ SANDĖLIO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI HIGIENOS REIKALAVIMŲ LICENCIJUOTŲ BULVIŲ, DARŽOVIŲ IR VAISIŲ SANDĖLIŲ SAUGYKLOMS IR PATALPOMS PATVIRTINIMO” (Žin., 2004, Nr. 148-5372; 2009, Nr. 39-1500; 2010, Nr. 124-6346)

XI. KELIAS VEIKLOS SRITIS APIMANTYS TEISĖS AKTAI

 

 


Naujienų prenumerata