Fitosanitarija



Fitosanitarinė kontrolė


 Į viršų ↑


ES teisės aktai

  Į viršų ↑



Lietuvos teisės aktai:

Įstatymai

 Į viršų ↑



Vyriausybės nutarimai

 Į viršų ↑



Žemės ūkio ministro įsakymai

 Į viršų ↑



Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑



Medienos ir MPM kontrolė



ES teisės aktai

 Į viršų ↑



Tarptautiniai standartai

 Į viršų ↑



Lietuvos teisės aktai:

Žemės ūkio ministro įsakymai

  Į viršų ↑



Tarnybos direktoriaus įsakymai

 Į viršų ↑



Šviežių vaisių ir daržovių kokybės kontrolė

 Į viršų ↑



ES teisės aktai

 Į viršų ↑



Lietuvos teisės aktai:

Žemės ūkio ministro įsakymai

 Į viršų ↑



Tarnybos direktoriaus įsakymai

  Į viršų ↑



GMO kontrolė

 Į viršų ↑



Lietuvos teisės aktai:

Įstatymai

 Į viršų ↑



Žemės ūkio ministro įsakymai

 Į viršų ↑



Tarnybos direktoriaus įsakymai

 

Invazinių augalų kontrolė


ES teisės aktai:


Lietuvos teisės aktai:


Vyriausybės nutarimai


 Į viršų ↑


2014-10-07 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-345  "DĖL MĖGINIŲ ĖMIMO BALTASPARNIŲ (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) RŪŠIMS NUSTATYTI METODIKOS PATVIRTINIMO"


Naujienų prenumerata