Augalų veislės

ES teisės aktai

Lietuvos teisės aktai


ES teisės aktai

Reglamentai

Į viršųDirektyvos

Į viršų


Lietuvos teisės aktai

Įstatymai

Į viršų


Vyriausybės nutarimai

Į viršų


Įsakymai


Žemės ūkio ministro įsakymai:

Į viršųValstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymai:

Į viršų

 


Valstybinės augalų veislių vertinimo komisijos nuostatai:

Į viršų

Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatai:

Į viršų 

Nacionalinis augalų veislių sąrašas:

Į viršų 

Dėl paraiškų įrašyti veisles į Nacionalinį augalų veislių sąrašą atmetimo:

Į viršų 

Dėl augalų rūšių veislių tikrinimo:

Į viršų 

Dauginamosios medžiagos kiekiai ir jos pateikimo terminai augalų genčių ir rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimams atlikti:

Į viršų 

Sėklos kiekiai, reikalingi žemės ūkio augalų rūšių veislių kontroliniam dauginamosios medžiagos pavyzdžiui sudaryti:

Į viršų 

Licencinių sutarčių registravimo tvarkos aprašas:

Į viršų 

Dėl teisinės apsaugos suteikimo:

Į viršų 

Dėl teisinės apsaugos panaikinimo:

Į viršų 

Dėl formų patvirtinimo:

Į viršų 

Dėl techninių anketų:

Į viršų 

Dėl Žemės ūkio produkcijos, užaugintos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padaliniuose, atliekant tiriamąją veiklą, pardavimo tvarkos aprašo:

Į viršųNaujienų prenumerata