Komisijos ir darbo grupės

Titulinis Struktūra ir kontaktai Komisijos ir darbo grupės
Įsakymo Nr. ir data Pavadinimas

2015-05-05 Nr. A1-290

 

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo komisija

           Pakeitimai:

2018-04-12 Nr. A1-168

2018-02-08 Nr. A1-56

2017-08-04 Nr. A1-433

2017-03-13 Nr. A1-140

2016-11-10 Nr. A1-623

2016-09-06 Nr. A1-517

2016-06-27 Nr. A1-395

2015-07-15 Nr. A1-522

 

                                               
2012-05-18 Nr. A1-153 

  Pakeitimai:   

2016-04-21 Nr. A1-243

2014-05-20 Nr. A1-174

2013-02-05 Nr. A1-36

2018-02-22 Nr. A1-84

Grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo komisija

2016-07-14 Nr. A1-419

Pakeitimas:

2017-04-11 Nr. A1-196

                                         

 

 Prietaisų "Infratec" nuomos konkurso ir jos reglamento patvirtinimo komisija

 

2017-12-15
Nr.A1-674

Licencijų verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla išdavimo komisija

Naujienų prenumerata