Komisijos ir darbo grupės

Titulinis Struktūra ir kontaktai Komisijos ir darbo grupės
    Įsakymo Nr. ir data                  
Pavadinimas

2015-05-05 Nr. A1-290

Pakeitimai:

2022-05-24 Nr. A1-302

2021-12-14 Nr. A1-745

2021-10-12 Nr. A1-552

2021-07-02 Nr. A1-362

2020-08-19 Nr. A1-409

2019-11-26 Nr. A1-730

2019-11-14 Nr. A1-716

2019-09-09 Nr. A1-535

2019-08-26 Nr. A1-524

2018-12-31 Nr. A1-818

2018-04-12 Nr. A1-168

2017-08-04 Nr. A1-433

2017-03-13 Nr. A1-140

2016-11-10 Nr. A1-623

2016-09-06 Nr. A1-517

2016-06-27 Nr. A1-395

2015-07-15 Nr. A1-522

 

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo komisija

                 
2012-05-18 Nr. A1-153 

  Pakeitimai:  

2021-11-19 Nr. A1-684

2020-03-19 Nr. A1-105

2020-01-28 Nr. A1-39

2019-04-29 Nr. A1-296

2018-07-10 Nr. A1-378

2018-02-22 Nr. A1-84

2016-04-21 Nr. A1-243

2014-05-20 Nr. A1-174

2013-02-05 Nr. A1-36

 

 Grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo komisija

2021-04-21 Nr. A1-197

Pakeitimas:

2022-02-28 Nr. A1-115

2021-04-28 Nr. A1-219

 

Prietaisų „Infratec“ nuomos konkurso komisija

 

2017-12-15 Nr.A1-674

Pakeitimai:

2020-02-21 Nr. A1-69

2019-04-19 Nr. A1-253

 2018-07-11 Nr. A1-384 

 

 Licencijų verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla išdavimo komisija

2020-10-07 Nr. A1-477

Pakeitimas:

2022-12-01 Nr. A1-671

2021-06-11 Nr. A1-316

                                        

 

Sėklų kokybės tyrimų laboratorijų atestavimo komisija


Naujienų prenumerata