Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

Titulinis Paslaugos Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kodas
1. Archyvinių duomenų išdavimas 1
2. Leidimo mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius eksperimentus ar bandymus išdavimas 3
3. Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimas 4
4. Sertifikato geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos atlikimui išdavimas institucijoms, atliekančioms augalų apsaugos produktų  veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymus 5
5. Leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimui išdavimas 6
6. Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimas 7
7. Vienkartinio leidimo įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių išdavimas 8
8. Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas 9
9. Informacijos apie ekologinėje gamyboje tinkamas naudoti trąšas ar dirvožemio gerinimo priemones, kurioms išduotas ES šalies sertifikavimo įstaigos patvirtinimo dokumentas, paskelbimas Tarnybos tinklalapyje adresu www.vatzum.lt 10
10. Teisinės apsaugos suteikimas augalo veislei Lietuvos Respublikoje 11
11. Augalo veislės įrašymas į Nacionalinį augalų veislių sąrašą 12
12. Sodo augalų sertifikato išdavimas 13
13. Sėklinių bulvių sertifikato išdavimas 14
14. Sėklos sertifikatų išdavimas 15
15.
Vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą išdavimas 16
16.
Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo išdavimas
17
17.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) sertifikato išdavimas 18
18.
Pažymos dėl dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių išdavimas 19
19.
Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) sertifikatų išdavimas 20
20.
Grūdų ir jų produktų kokybės sertifikatų išdavimas 21
21.
Licencijos verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla išdavimas 22
22.
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolų išdavimas 23
23.
Fitosanitarinio sertifikato išdavimas 24
24.
Leidimo išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams išdavimas 25
25.
Leidimo įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais išdavimas 26
26.
Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla dublikato išdavimas 27
27.
Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla išdavimas 28
28.
Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla pakartotinis išdavimas 29
29.
Pažymos apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimą išdavimas 30
30.
Pažymos apie šviežių vaisių ir daržovių neatitiktį išdavimas 31
31.
Pažymos dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą išdavimas 32
32.
Sprendimas dėl įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo 33
33.
Atitikties Europos Sąjungos prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis standartams sertifikato išdavimas 34
34. Teisės naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą suteikimas 35
35. Registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre pažymėjimo išdavimas 36
36. Registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre pažymėjimo papildymas / patikslinimas 37
37. Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimo pripažinimas negaliojančiu 38
38. Raštas dėl prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įregistravimo IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje 39
39. Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimas veiksminga 40
40. Tikrinimo akto dėl realizuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo išdavimas 41
41. Augalo paso išdavimas 42
42. Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimas 43
43. Leidimo prekiauti tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktais išdavimas 44
44. Pažymos apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą tetrahidrokanabinolio kiekį išdavimas 45
45. Administracinė procedūra 46

Naujienų prenumerata