Prašymai

Titulinis Paslaugos Prašymai

Augalų dauginamoji medžiaga, grūdai:

 1. Prašymas dėl atestavimo dauginamosios medžiagos tiekėju (word) vatis.vatzum.lt
 2. Atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo prašymas pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes (word) vatis.vatzum.lt
 3. Prašymas aprobuoti sėklinius pasėlius (word) vatis.vatzum.lt
 4. Prašymas suteikti teisę aprobuoti sėklinius pasėlius (word)
  vatis.vatzum.lt
 5. Prašymas tikrinti sodo augalų dauginamąją medžiagą(word) vatis.vatzum.lt
 6. Prašymas paimti mėginį iš sėklos siuntos (word) vatis.vatzum.lt
 7. Prašymas paimti sėklinių bulvių gumbų mėginį Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ar Sąjungos karantininiams kenkėjams nustatyti(word) vatis.vatzum.lt
 8. Prašymas nustatyti sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybę (word) vatis.vatzum.lt
 9. Prašymas išduoti EBPO sertifikatą (word) vatis.vatzum.lt
 10. Paraiška leisti tiekti rinkai tiriamos, bet dar neįrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą veislės sėklą (word)
 11. Prašymas leisti ruošti sėklos mišinius (word) Vatis.vatzum.lt
 12. Prašymas išduoti vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą ir (ar) augalus, skirtus sodinti  (word) vatis.vatzum.lt
 13. Prašymas atspausdinti etiketes(word) vatis.vatzum.lt
 14. Prašymas atspausdinti sėklinių bulvių etiketes (word) vatis.vatzum.lt
 15. Prašymas atspausdinti sodo augalų dauginamosios medžiagos etiketes (word) vatis.vatzum.lt
 16. Prašymas suteikti numerius etiketėms ar serijos numerius fasuotėms(word) vatis.vatzum.lt
 17. Pranešimas apie saugotiną ir savitąją daržovių veislę (word)
  vatis.vatzum.lt
 18. Pranešimas apie numatomas auginti pluoštines kanapes ( word ) https://vatis.vatzum.lt/
 19. Pranešimas apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais  (word)
  vatis.vatzum.lt
 20. Pranešimas apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią (word)
  vatis.vatzum.lt
 21. Prašymas įtraukti į pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą  (word) vatis.vatzum.lt
 22. Prašymas išbraukti iš pluoštinių kanapių produktų tiekėjo sąrašo (word) vatis.vatzum.lt/
 23. Prašymas dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo (word) (kreipiantis į Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją)
 24. Prašymas dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo (word) (kreipiantis į Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių regioninius skyrius)
 25. Prašymas dėl augalininkystės produktų kokybės tyrimų atlikimo (word)
 26. Prašymas išduoti grūdų kokybės sertifikatus (word)
 27. Prašymas išduoti grūdų produktų kokybės sertifikatus (word)
 28. Prašymas dėl grūdų kokybės tyrimų atlikimo (word) (kreipiantis į Klaipėdos regioninį skyrių)
 29. Prašymas licencijai gauti (word) (norint gauti licenciją verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla)
Augalų veislės:
 1. Paraiška suteikti augalo veislei teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje(LT)(EN)
 2. Paraiška įrašyti augalo veislę į Nacionalinį augalų veislių sąrašą (EN)  (LT)
 3. Paraiška atlikti registruotosios arba neregistruotos augalo veislės ūkinio vertingumo tyrimus
 4. Paraiška atlikti augalo veislės ūkinio vertingumo tyrimus dėl įrašymo į rekomenduojamų auginti Lietuvoje augalų veislių sąrašą
 5. Siūlomo augalo veislės pavadinimo pateikimo forma
Augalų apsaugą, trąšos ir tręšiamieji produktai:
 1. Prašymas išduoti trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą (word) https://vatis.vatzum.lt/
 2. Prašymas išduotį leidimą platinti augalų apsaugos produktus (Word) https://vatis.vatzum.lt/
 3. Prašymas išduoti vienkartinį leidimą įvežti augalų apsaugos produktus į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių (Word). https://vatis.vatzum.lt/
 4. Prašymas paimti ėminį (Word)
Fitosanitarija:
 1. Prašymas įregistruoti į Lietuvos Respublikos fitosanitarinį registrą (word)
 2. Prašymas dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo(word) (kreipiantis į regioninius skyrius) (pildyti tiesiogiai internete)
 3. Prašymas išregistruoti iš Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro (word)
 4. Prašymas patikslinti duomenis Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (word) 
 5. Prašymas išduoti  fitosanitarinį sertifikatą (word)
 6. Prašymas suteikti teisę ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti (word)
 7. Prašymas augalo pasui gauti (word)
 8. Prašymas dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti (word)
 9. Prašymo išduoti bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklos licenciją forma (word)
        Augalų apsaugos produktai:
 1. Paraiška registruoti augalų apsaugos produktą pagal EP ir ET Reglamentą (EB) Nr.1107/2009
 2. Paraiška dėl leidimo mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tiklsais atlikti neregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus
 3. Prašymas išduoti Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikatą
 4. Prašymas išduoti leidimą naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktam
 5. Prašymas išduoti leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktais

 

 


Naujienų prenumerata