Leidimai mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus

Titulinis Paslaugos Informacijos rinkmenos Augalų apsaugos produktų registravimas Leidimai mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus

Remiantis reglamento (EB) Nr. 1107/2009 54 straipsniu “...mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atliekami eksperimentai ar bandymai, kurių metu į aplinką patenka dar neautorizuoto augalų apsaugos produkto arba kurių metu neleistinai naudojamas augalų apsaugos produktas, gali būti atliekami, jei valstybė narė, kurios teritorijoje bus atliekamas toks eksperimentas ar bandymas, įvertino turimus duomenis ir suteikė leidimą bandymams atlikti.

Leidimai reikalingi:

-        bandymams su Lietuvos Respublikoje neregistruotais augalų apsaugos produktais.

-        bandymams su Lietuvos Respublikoje registruotais augalų apsaugos produktais, kai tiriami neregistruoti naudojimai (pvz., naujas augalas, neregistruota norma selektyvumo bandymuose).

-        bandymams su registruotais augalų apsaugos produktais, kurių sudėtis buvo žymiai pakeista (palyginamieji bandymai, angl. bridging trials).

Leidimai reikalingi tiek bandymams vykdomiems lauke, tiek uždarose patalpose (pvz., šiltnamiuose, sandėliuose); tiek cheminiams, tiek ir iš mikroorganizmų sudarytiems augalų apsaugos produktams, nes mikroorganizmai gali atsikurti ir daugintis aplinkoje bei sukelti nenumatytą neigiamą poveikį žmogui ir aplinkai.

Leidimas išduodamas augalų apsaugos produktui. Su tuo pačiu leidimu nepažeidžiant leidime nustatytų sąlygų (tiriamų augalų, kiekio, laiko ir t. t.) galima vykdyti kelis bandymus.

Sprendimas dėl leidimo išdavimo ir tyrimo sąlygų kiekvienu atveju priimamas atskirai, atsižvelgus į AAP savybes ir naudojimo ypatumus.

Kokius dokumentus pateikti norint gauti leidimą?

Leidimui gauti reikia pateikti:

  • nustatytos formos paraišką. Paraiškos formą rasite čia. Užpildytos paraiškos pavyzdį rasite čia.
  • produkto saugos duomenų lapą.

Kada pateikti paraišką leidimui gauti?

Leidimas turi būti gautas prieš pradedant vykdyti bandymus. Leidimai išduodami per 20 darbo dienų.

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą

Valstybės rinkliava už leidimą atlikti tyrimus dideliais plotais auginamiems augalams yra 144 Eur, mažais plotais - 57 Eur.

Mažais plotais auginamų augalų sąrašą rasite čia.

Duomenys, reikalingi valstybės rinkliavai sumokėti:

Gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

Įmonės kodas

188659752

Valstybės rinkliavų įmokų

sąskaitos (IBAN)

Banko pavadinimas

Banko kodas

SWIFT kodas

Įmokos kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

AS "Citadele banka" Lietuvos filialas

72900

INDULT2X

5743

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS (previously AB DNB bankas)

40100

AGBLLT2X

5743

LT05 7044 0600 0788 7175

AB „SEB bankas“

70440

CBVILT2X

5743

LT32 7180 0000 0014 1038

AB „Šiaulių bankas“

71800

CBSBLT26

5743

LT12 2140 0300 0268 0220

Luminor Bank AS (previously Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

21400

NDEALT2X

5743

LT24 7300 0101 1239 4300

„Swedbank“ AB

73000

HABALT22

5743

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas

72300

MDBALT22

5743

Kaip pateikti paraišką?

Dokumentus reikia siųsti adresu: info@vatzum.lt

Kaip atsiimti leidimą?

Leidimas išsiunčiamas paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Pastaba! Leidimo kopiją būtina pateikti bandymus atliekančiai įstaigai tam, kad būtų laikomasi nustatytų saugos apribojimų (pvz., sunaikinti derlių).


Naujienų prenumerata