Leidimai mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus

Titulinis Paslaugos Informacijos rinkmenos Augalų apsaugos produktų registravimas Leidimai mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus

Remiantis reglamento (EB) Nr. 1107/2009 54 straipsniu “...mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atliekami eksperimentai ar bandymai, kurių metu į aplinką patenka dar neautorizuoto augalų apsaugos produkto arba kurių metu neleistinai naudojamas augalų apsaugos produktas, gali būti atliekami, jei valstybė narė, kurios teritorijoje bus atliekamas toks eksperimentas ar bandymas, įvertino turimus duomenis ir suteikė leidimą bandymams atlikti.

Leidimai reikalingi:

-        bandymams su Lietuvos Respublikoje neregistruotais augalų apsaugos produktais,

-        bandymams su Lietuvos Respublikoje registruotais augalų apsaugos produktais, kai tiriami neregistruoti naudojimai (pvz., naujas augalas, neregistruota norma selektyvumo bandymuose),

-        bandymams vykdomiems lauke, uždarose patalpose (pvz., šiltnamiuose, sandėliuose),

-        iš mikroorganizmų sudarytiems augalų apsaugos produktams, nes mikroorganizmai gali atsikurti ir daugintis aplinkoje bei sukelti nenumatytą neigiamą poveikį žmogui ir aplinkai,

-        bandymams su registruotais augalų apsaugos produktais, kurių sudėtis buvo žymiai pakeista (palyginamieji bandymai, angl. bridging trials).

 

Leidimas išduodamas augalų apsaugos produktui. Su tuo pačiu leidimu nepažeidžiant leidime nustatytų sąlygų (tiriamų augalų, kiekio, laiko ir t. t.) galima vykdyti kelis bandymus.

Sprendimas dėl leidimo išdavimo ir tyrimo sąlygų kiekvienu atveju priimamas atskirai, atsižvelgus į AAP savybes ir naudojimo ypatumus.

Kokius dokumentus pateikti norint gauti leidimą?

Leidimui gauti reikia pateikti:

  • nustatytos formos paraišką. Paraiškos formą rasite čia. Užpildytos paraiškos pavyzdį rasite čia.
  • produkto saugos duomenų lapą.

Kada pateikti paraišką leidimui gauti?

Leidimas turi būti gautas prieš pradedant vykdyti bandymus. Leidimai išduodami per 20 darbo dienų.

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą

Valstybės rinkliava už leidimą atlikti tyrimus dideliais plotais auginamiems augalams yra 144 Eur, mažais plotais - 57 Eur.

Mažais plotais auginamų augalų sąrašą rasite čia.

Duomenys, reikalingi valstybės rinkliavai sumokėti:.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

Įmonės kodas: 188659752

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Įmokos kodas: 5743

„Swedbank“ AB

Banko kodas: 73000

SWIFT kodas: HABALT 22

Kaip pateikti paraišką?

Dokumentus reikia siųsti adresu: info@vatzum.lt

Kaip atsiimti leidimą?

Leidimas išsiunčiamas paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Pastaba! Leidimo kopiją būtina pateikti bandymus atliekančiai įstaigai tam, kad būtų laikomasi nustatytų saugos apribojimų (pvz., sunaikinti derlių).


Naujienų prenumerata