Naujienos

Titulinis Naujienos VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS VADOVAS: „KEIČIASI SITUACIJA, KEIČIAMĖS IR MES“
2018 m. gegužės 4 d.

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS VADOVAS: „KEIČIASI SITUACIJA, KEIČIAMĖS IR MES“

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) naują žemės ūkio sezoną pasitiko su nauja vizija ir misija bei atnaujintu prioritetinių darbų sąrašu. Pasak tarnybos direktoriaus Sergejaus Fedotovo, nauja vizija ir misija atspindi įstaigos viduje įvykusius pokyčius: „Mes patys kaip institucija keičiamės, todėl keičiasi ir mūsų požiūris, o tuo pačiu – vizija ir misija.“

Augalininkystės tarnyba, kurios viena pagrindinių funkcijų – užtikrinti augalų sveikatą, saugią aplinką, o kartu ir žmonių sveikatą, pastaruoju metu susiduria su sparčiai besikeičiančia aplinka. Dėl klimato kaitos keičiasi žemės ūkio produkcijos auginimo sąlygos, didėja konkurencija tarptautinėse rinkose, sparčiai vystosi mokslas ir biotechnologijos, dėl įvairių ligų ir kenkėjų didėja poreikis apsaugoti augalus. Tai tik keletas veiksnių, kurie daro poveikį Augalininkystės tarnybos darbui.  

„Tarnybos teikiamos paslaugos kuria vertę Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Keičiasi situacija, turime keistis ir mes“, – sako S. Fedotovas. – „Labai svarbu neprasilenkti su žemdirbių, visuomenės lūkesčiais“, – priduria jis.

Kartu su tarnybos darbuotojais ir socialiniais partneriais buvo peržiūrėta Augalininkystės tarnybos vizija ir misija. „Sveiki augalai, saugi aplinka, sveika visuomenė“ – tokia vizija sulaukė daugiausia tarnybos darbuotojų bei žemdirbių atstovų simpatijų. O savo misiją tarnyba suvokia kaip Lietuvos augalininkystės, itin reikšmingos ūkio šakos, stiprinimą, augalų sveikatingumo, kokybės užtikrinimą, saugant aplinką ir žmonių sveikatą bei visuomenės informuotumo didinimą.

Pokyčiai yra reikalingi, kitaip organizacija rizikuoja atsilikti nuo gyvenimo, o sustabarėjimas valstybiniame sektoriuje reiškia šalies verslo konkurencingumo stabdymą. „Mes kasdien bendraujame su klientais, tad geriausiai žinome jų situaciją ir poreikius. Todėl tarnyba turi didelį potencialą teigiamiems pokyčiams inicijuoti. Tai ir darome. Vienas Žemės ūkio ministerijos prioritetų yra gerinti ūkininkavimo sąlygas, mažinti biurokratiją, tad su ministerijos palaikymu inicijuojame pakeitimus, kurie ūkininkų veiklą jau daro ir padarys dar paprastesnę“, – teigia tarnybos vadovas.

Pokyčių jau yra. Pavyzdžiui, pakeistas patikrinimų planavimas. Nuo 2015 metų visose kontrolės srityse buvo įdiegtos rizikos vertinimo metodikos. Tai leido gerokai sumažinti tikrinimų skaičių bei, negaištant laiko, nukreipti juos į svarbiausias vietas – ten, kur rizika didžiausia. „Privalome nuolatos peržiūrėti galiojančius reikalavimus, – vardija prioritetus S. Fedotovas. – Nemažai jų skaičiuoja dešimtmečius ir gali būti neaktualūs, nepaisant to, kad visi – tiek Augalininkystės tarnybos darbuotojai, tiek mūsų klientai – priprato prie nusistovėjusios tvarkos ir nekelia problemų. Bet, jei mes kalbame apie resursų taupymą ir racionalų panaudojimą, tai yra labai svarbu.“

Taip pat turi būti gerinama tarnybos darbo kokybė. „Kasdienis bendravimas su ūkininkais leidžia pajusti, ko pasigenda žemdirbiai. Puikiai suprantame, kad glaudesnis dialogas būtinas. Norime užtikrinti, kad ūkininkai laikytųsi nustatytų reikalavimų, ir tuo pačiu padėti jiems dirbti dar efektyviau“, – teigia tarnybos direktorius. Todėl turi būti tobulinami grįžtamojo ryšio kanalai, toliau didinamas veiklos efektyvumas. Tam šiemet suplanuota peržiūrėti nemažai teisės aktų kontrolės srityje ir patikrinti, ar reikalavimai yra veiksmingi. Taip pat numatoma iš esmės peržiūrėti veiklos efektyvumo kriterijus ir rodiklius, tobulinti elektroninių paslaugų suteikimą, peržiūrėti struktūrą ir perskirstyti išteklius, perduoti veiklas, kurios tarnybai nėra esminės, susikoncentruoti į veiksmingą augalininkystės priežiūrą. Tarnybos siekis – efektyvi veikla ir kad visi atliekami veiksmai būtų tikslingi ir naudingi valstybei, visuomenei ir verslui.


Naujienų prenumerata