Naujienos

Titulinis Naujienos Valstybinės augalininkystės tarnybos III ketvirčio veiklos rezultatai
2017 m. lapkričio 28 d.

Valstybinės augalininkystės tarnybos III ketvirčio veiklos rezultatai

Trečias metų ketvirtis Valstybinei augalininkystės tarnybai, kaip ir žemdirbiams, buvo paženklintas gausiais darbais. Šie metai parodė naujas tendencijas žemės ūkyje. Lyginant su praeitais metais, labai padidėjo sertifikuotos sėklos poreikis. Augalininkystės tarnybos specialistai aprobavo 33 238 ha sėklinių pasėlių (apie 30 proc. daugiau nei 2016 m.). Sėklinių bulvių pasėlių aprobuotas plotas liko beveik toks pat, kaip ir pernai – 163 ha (2016 m. – 164 ha). Žymiai padidėjo sėjamų žirnių sėkliniai plotai, šiais metais jų buvo aprobuota 5181 ha (2016 m. – 3988 ha), tai yra apie 30 proc. daugiau. Šiek tiek padidėjo kanapių auginimo plotai: 154 augintojai šiemet deklaravo beveik 2500 ha.

„Pastebime, kad sertifikuotos sėklos poreikis auga. Vis daugiau žemdirbių supranta, kad patikrinta ir kokybiška sėkla reiškia sveikesnį augalą ir gausesnį derlių. Sertifikuotos sėklos naudojimas yra viena svarbiausių prevencinių fitosanitarinių priemonių, mažinančių augalų ligų riziką. O tai ypač aktualu šiemet, kai dėl drėgnos vasaros pasėliai kentėjo dėl įvairių kenksmingų organizmų“, – sako Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas.

Vienintelėje šalyje Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje, kurioje tiriami augalai norint išsiaiškinti, ar juose nėra kenksmingų bakterijų, grybų, nematodų, virusų, piktžolių, vabzdžių ir erkių, per trečią ketvirtį buvo ištirta daugiau nei 700 mėginių. Aštuoniuose mėginiuose rasti kenksmingieji organizmai, ir tai yra dvigubai daugiau nei pernai.

2017 metų III ketvirtį Valstybinė augalininkystės tarnyba Lietuvoje įregistravo 18 augalų apsaugos produktų (APP) ir tai yra daugiau negu dvigubai, lyginant su 2016 metais. Pasak tarnybos direktoriaus, tai gera žinia ūkininkams, nes didesnis APP skaičius suteikia daugiau galimybių apsaugoti pasėlius nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių.

Valstybinė augalininkystės tarnyba ir toliau aktyviai dalyvavo atveriant Lietuvos ūkininkams naujas rinkas žemės ūkio produkcijos eksportui. Indijos ir Kinijos pareigūnų vizitai Lietuvoje buvo sėkmingi ir teikiantys vilties, kad bus sutvarkyti visi formalumai ir indai bei kinai duos leidimus eksportuoti lietuviškus grūdus ir žirnius į šias šalis. Taip pat pasistūmėta derybose dėl galimybių mūsų žemės ūkio produkcijos eksportuoti į JAV bei Braziliją.

Nuo š. m. liepos 1 d. iš dalies pasikeitę fitosanitariniai reikalavimai į Eurazijos ekonominės sąjungos valstybes vežamiems kroviniams, išvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų srautui į šias valstybes per š. m. liepos–rugsėjo mėn. neigiamo poveikio neturėjo.

Vykdydami kasmetinę su AAP susijusios veiklos priežiūrą, tarnybos specialistai III ketvirtį atliko per tūkstantį patikrinimų. Kaip ir kiekvienais metais, didžiausią patikrinimų dalį sudarė profesionaliųjų AAP naudotojų veiklos patikrinimai, kurių šį ketvirtį atlikta 10 proc. mažiau nei suplanuota, nes buvo atsižvelgta į žemdirbių prašymus esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms netrukdyti nuimti derlių. Šie patikrinimai bus atlikti paskutinį šių metų ketvirtį. Džiugina, kad mažėja pažeidimų, susijusių su bičių laikytojų teisių pažeidimais.

2017 m. III ketvirtį daugiau dėmesio skirta turgaviečių patikrinimams dėl jose parduodamų augalų ir augalinių produktų atitikties fitosanitariniams reikalavimams bei galimos prekybos nelegaliais AAP. Vien patikrinimų turgavietėse buvo atlikta daugiau kaip 70, arba 24 proc. daugiau nei 2016 metų liepos–rugsėjo mėn. Šių patikrinimų metu nustatyta 19 prekybos augalais ar augaliniais produktais pažeidimų, keturi asmenys nubausti už prekybą Lietuvoje neregistruotais AAP. Dažniausiai buvo nustatoma, kad neregistruoti Fitosanitariniame registre prekiautojai prekiauja maistinėmis bulvėmis. Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros metu buvo užfiksuota dvylika atvejų, kai už pažeidimus buvo surašyti  administracinio nusižengimo protokolai ir tai yra beveik dvigubai mažiau nei pernai.

Tarnybos darbuotojų veikla neapsiriboja metinio patikrinimų plano vykdymu ar įvairios neigiamos informacijos tikrinimu. Siekdami užtikrinti efektyvesnę augalinio maisto ir pašarų gamybos kontrolę dėl AAP, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos glifosato, tinkamo naudojimo prieš nuimant derlių, jie visoje Lietuvos teritorijoje nuo liepos 10 d. iki rugsėjo 30 d. vykdė varpinių ir ankštinių augalų pasėlių stebėjimą. Per šį laikotarpį tarnybos specialistai 1020 kartų vyko stebėti pasėlių ir apvažiavo 456 seniūnijas, tačiau nustatyti tik trys atvejai, kai glifosatas buvo naudojamas netinkamai.

Šiais metais Valstybinė augalininkystės tarnyba vykdo dar vieną prevencinę akciją – tikslinę grikių pasėlių stebėseną dėl neleistinų AAP, turinčių veikliosios medžiagos glifosato, naudojimo prieš grikių derliaus nuėmimą. Nuo rugsėjo 1 d. iki 30 d. specialistai patikrino 1323 ūkio subjektus, kurių auginamų grikių bendras plotas – 20 322 ha. Stebėjimų metu nustatyti 5 atvejai, kai grikiai buvo neleistinai purškiami glifosato turinčiais AAP. Pažeidėjai administracine tvarka buvo nubausti piniginėmis baudomis, o informacija buvo perduota Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl AAP likučių grikiuose nustatymo.


Naujienų prenumerata