Naujienos

Titulinis Naujienos VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS 2017 M. I PUSMEČIO REZULTATAI
2017 m. liepos 28 d.

 VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  2017 M. I PUSMEČIO REZULTATAI

 

Mažėja pažeidimų naudojant augalų apsaugos produktus

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Augalininkystės tarnyba), siekdama išsiaiškinti ar augalų apsaugos produktai parduodami, saugojami ir naudojami laikantis nustatytų reikalavimų, 2017 m. I pusmetį atliko daugiau nei pusantro tūkstančio patikrinimų.  

Šių metų pirmąjį pusmetį piniginės baudos už grubius administracinius pažeidimus buvo skirtos 59 žemės  ūkio subjektams, o tai yra 13 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai tokių atvejų buvo 68.

„Tvarka nesikeitė, tikriname taip pat, kaip ir praeitais metais. Dar anksti daryti išvadas, ar tai yra tendencija: tą parodys tik laikas, tačiau tai, kad pažeidimų yra mažiau, mus džiugina. Priežiūros ir kontrolės tikslas ne tik nustatyti veiklos pažeidimus, bet ir vykdyti informavimo ir prevencinę veiklą bei kelti ūkio subjektų teisinį išprusimą ir sąmoningumą. Intensyvios prevencinės veiklos rezultatas – pastebimas grubių pažeidimų skaičiaus mažėjimas paskutiniais metais. Mes daug ir įvairiais būdais komunikuojame su žemdirbiais, aiškindami galiojančių teisės aktų reikalavimus, nemažai kalbame apie būtinybę atsakingai naudoti augalų apsaugos produktus (toliau – AAP), nuolat primename, kokią grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai gali kelti jų naudojimas nesilaikant reikalavimų. Kviečiame ūkininkus konsultuotis su mumis, todėl šių metų I-ąjį pusmetį labai padaugėjo skambučių norint pasitikrinti, ar teisingai suprantami AAP naudojimo reikalavimai. Beveik pusė tūkstančio ūkininkų jau pakonsultavome dėl AAP naudojimo ir tokių konsultacijų tik daugėja,“ – sako Augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas.

Įregistruota  daugiau augalų apsaugos produktų 

Augalininkystės tarnybos Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius per šį pusmetį įvertino ir įregistravo 29 augalų apsaugos produktus, atnaujino registraciją – 12 AAP. Pernai per I-ąjį pusmetį buvo įregistruoti 27 AAP, o registracija atnaujinta - 6 .

Neatnaujinus veikliosios medžiagos linurono patvirtinimo ES, panaikinta 2 augalų apsaugos produktų registracijos.

2017 I-ąjį pusmetį išnagrinėtos 5 paraiškos ir išduoti leidimai naudoti AAP išimties tvarka 120 dienų laikotarpiui. Pernai tokių paraiškų nagrinėta 3.

Registruojant daugiau AAP, didėja jų pasiūla, todėl ūkininkai gali rinktis legalius produktus ir ūkininkauti nedarant pažeidimų. Tarnyba stengiasi atsižvelgti į ūkininkų poreikius, teikia pagalbą ir konsultacijas tokių produktų  registravimo klausimais.

 

 

Patikrinta apie 27 tūkst.  į Lietuvą įvežtų krovinių

Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų specialistai atlikdami fitosanitarinį įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą krovinių patikrinimą ir siekdami užkirsti kelią kenksmingųjų organizmų plitimui bei užtikrinti augalų sveikatingumą, per I-ąjį šių metų pusmetį patikrino beveik 27 tūkst. krovinių, iš kurių beveik 3 tūkst. krovinių buvo augalinės kilmės, kitą dalį sudarė kroviniai, kuriuose buvo  medinės pakavimo medžiagos.

Beveik pusė visų augalinės kilmės krovinių buvo skirta Lietuvos rinkai. Dažniausiai į Lietuvą įvežama produkcija buvo švieži vaisiai (Egiptas, Marokas, Argentina), spygliuočių mediena: maumedis, eglė, pušis (Rusijos Federacija). Lyginant su 2016 m. duomenimis šiais metais krovinių patikrinta 14,4 proc. mažiau.

Didelį dėmesį Augalininkystės tarnybos specialistai pasienyje skyrė kroviniams, kurie buvo vežami medinėse pakuotėse: pakavimo medžiaga pagaminta iš netinkamai apdorotos medienos sąlygoja daugelį medienos kenksmingųjų organizmų, kenkiančių miškams plitimą. Per 2017 m. I – ąjį pusmetį tokių krovinių patikrinta apie 24 tūkstančiai.

Iš visų patikrintų krovinių  252 ( pernai beveik 350)  buvo sulaikyti, o daugiau nei trečdalis -grąžinti šalims siuntėjoms dėl fitosanitarinių reikalavimų neatitikimo. Medinės pakavimo medžiagos neatitikimas Tarptautinio fitosanitarinių priemonių standarto reikalavimams yra viena iš dažniausiai pasitaikančių krovinių sulaikymo priežasčių, t.y. mediena, iš kurios pagaminta medinė pakavimo medžiaga neženklinta, ženklinimas neįskaitomas ar padirbtas, medinė pakavimo medžiaga nėra tinkamai apdorota ar aptinkama kenksmingųjų organizmų požymių ir, atlikus laboratorinius tyrimus, Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje nustatomi gyvi kenksmingieji organizmai.

 

Laboratorijoje ištirta daugiau mėginių nei pernai

Augalininkystės tarnybos Fitosanitarinių tyrimų laboratorijai per šešis šių metų mėnesius buvo pateikta beveik tūkstantis mėginių, o tai yra 5 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį, kuomet buvo pristatyti 904 mėginiai. Laboratorijoje tiriama ar juose yra augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams kenksmingų bakterijų, grybų, nematodų, virusų, viroidų, piktžolių, vabzdžių ir erkių. Per pusmetį ištirta 7 proc. daugiau mėginių, nei praėjusiais metais per tą patį laikotarpį. Tiriant mėginius kenksmingųjų organizmų aptikta 22-juose iš jų arba 9 proc. daugiau  nei per tą patį laikotarpį 2016 m.

 

Pateikta daugiau paraiškų įrašyti augalų veisles į Nacionalinį augalų veislių sąrašą

Per I-ąjį šių metų pusmetį Augalininkystės tarnybos veislių tyrimo stotyse buvo tiriamos 542 augalų veislės (pernai per tą patį  laikotarpį - 608). Lietuvos ir užsienio valstybių selekcininkai šiemet buvo aktyvesni nei pernai -  gauta 101 paraiška įrašyti augalų veisles į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir tai yra daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį, kai tokių paraiškų buvo gauta 87.

 Baigus tyrimus, į Nacionalinį augalų veislių 2017 m. sąrašą įrašytos 96 naujos augalų veislės, o iš šio sąrašo išbrauktos 106 žemės ūkio augalų, daržovių ir sodo augalų veislės. Dažniausiai iš sąrašo augalų veislės išbraukiamos selekcininkų prašymu, kai atsiranda produktyvesnių, pažangesnių ir labiau pritaikytų mūsų klimatui veislių.

Teisinė apsauga, ginant selekcininkų interesus, pernai per šešis mėnesius buvo suteikta 6 augalų veislėms, o 2017 m. teisinė apsauga, reiškianti, kad šių veislių dauginamąją medžiagą ūkininkai ar kiti žemės naudotojai gali naudoti tik sudarę licencinę sutartį su selekcininku arba gavę jo raštišką leidimą, buvo suteikta 12 augalų veislių.                      

 

Šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartų pažeidimų užfiksuota mažiau 

Vykdant šviežių vaisių ir daržovių kokybės kontrolę, 2017 metų sausio–birželio mėn. Augalininkystės tarnybos specialistai patikrino virš 37 tonų Lietuvos rinkai planuotų tiekti šviežių vaisių ir daržovių. Nustatyta, kad prekiautojai 1,3 proc. produktų (nuo viso tikrinto kiekio) mėgino realizuoti pažeisdami prekybos standartus. Pernai per tą patį laikotarpį prekybos standartų neatitikęs produkcijos kiekis buvo didesnis ir sudarė 1,7 proc.

Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai šiemet, kaip ir pernai, yra pradėję gesti vaisiai ir netinkamas parduodamų vaisių ir daržovių ženklinimas.

Dėl nustatytų kokybės neatitikimų  per 2017 m. I –ąjį pusmetį prekybininkai, pašalino iš prekybos daugiau kaip 85 tonas vaisių ir dar 138 tonoms šviežių vaisių ir daržovių buvo sumažinta kokybės klasė.

 

 Pagrindiniai VATŽŪM  2017 m. I pusmečio  veiklos faktai:

 • Augalininkystės tarnyba  atliko 1660 patikrinimų augalų apsaugos produktų (AAP) priežiūros srityje, apimančioje AAP saugojimą, naudojimą ir tiekimą rinkai.
 • Nustatyta, kad prekybos reikalavimų buvo nesilaikyta 60 prekybos vietų.
 • 14-oje vietų buvo nustatyti  įvairūs AAP saugojimo reikalavimų  neatitikimai.
 •  AAP naudojimo reikalavimų nesilaikė  141 ūkio subjektas (13 proc. nuo patikrintų AAP naudotojų).
 • Fitosanitarinių tyrimų laboratorijai per pirmąjį šių metų pusmetį buvo pateiktas 951 mėginys.
 •  Lyginant su 2016 m. I – uoju pusmečiu, šiemet atlikta daugiau sertifikuojamos sėklos kokybės tyrimų (2016 m. I -ąjį pusmetį – 7479, 2017 m. – 7684 tyrimai).
 • Augalininkystės tarnyba šiemet įdiegė naujovę, kai pakartotiniam ( arbitražiniam) grūdų tyrimui reikalingą mėginį į laboratoriją galės pristatyti tarnybos specialistai.
 • Baigus tyrimus į Nacionalinį augalų veislių 2017 m. sąrašą  įrašytos 96 naujos augalų veislės.
 •  Surengtas Šiaurės – Baltijos šalių augalų sveikatingumo laboratorijų kasmetinis susitikimas, kuriame dalyvavo 27 atstovai iš 7 Skandinavijos ir Baltijos regiono šalių augalų sveikatingumo laboratorijų: Lenkijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos, Estijos, Latvijos bei Lietuvos. Susitikime buvo aptarti šio regiono augalų sveikatingumo srityje dirbančioms laboratorijoms aktualūs klausimai.
 • Lyginant su 2016 m. pusmečiu, šiais metais krovinių su augalais ir augaliniais produktais patikrinta 14,4 proc. mažiau (2016 m. I -ąjį pusmetį – 3354, 2017 m. – 2868).
 • 67 proc. (169 kroviniai iš 252 sulaikytų) visų sulaikytų krovinių per 2017 m. I ąjį pusmetį sulaikymo priežastis – medinės pakavimo medžiagos neatitikimas Tarptautinio fitosanitarinių priemonių standarto reikalavimams.
 • 2017 m. I-ąjį pusmetį daugiau dėmesio skirta turgaviečių patikroms dėl jose prekiaujamų augalų ir augalinių produktų atitikties fitosanitariniams reikalavimams. Vien planinių patikrinimų turgavietėse buvo atlikta beveik 170 bei  dar 40 neplaninių patikrinimų, o tai yra 2 kartus  daugiau  nei 2016 metų sausio–birželio mėn.
 • Šį pusmetį sėklinių pasėlių aprobuota daugiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu (2016 m. I- ąjį pusmetį aprobuota 6770,21 ha, 2017 m. – 6900,55 ha).
 • Paimta 518 sėklos mėginių iš sertifikavimui paruoštų siuntų, atlikti 145 sėklinių bulvių siuntų gumbų kokybės tyrimai. Išduotas – 1171 Sėklos sertifikatas, 145 Sėklinių bulvių sertifikatai.
 • Vykdydama dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolę, Augalininkystės tarnyba per  šių metų pusmetį atliko 251 patikrinimą, kurių metu patikrino 196 ūkio subjektus ( 2016 m. I –ąjį pusmetį – atlikti 93 patikrinimai ir patikrinti 103 ūkio subjektai). Surašyta 13 administracinio nusižengimo protokolų (2016 m. I –ąjį  pusmetį –17).
 • Vykdydama pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą, Augalininkystės tarnyba patikrino 145 augintojus, pateikusius pranešimus apie numatomas auginti pluoštines kanapes (2016 m. I-ąjį pusmetį – 159). Nusižengimų užfiksuota beveik perpus mažiau nei pernai. Vykdant pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolę atlikta 18 patikrinimų (2016 m. I –ąjį pusmetį –32) ir nusižengimų nenustatyta.
 • 2017 metų sausio–birželio mėn. išduotas 34 741 fitosanitarinis sertifikatas eksportuojamiems ir reeksportuojamiems kroviniams su augalais, augaliniais produktais ir kitais susijusiais objektais, o tai yra  46 proc. daugiau nei per tą patį 2016 m. laikotarpį.
 • 2017 m. I – ąjį pusmetį organizuoti 3 seminarai ūkio subjektams dėl bulvių žiedinio puvinio fitosanitarinės kontrolės.
 • Augalininkystės tarnyba į 2017 m. kenksmingųjų organizmų stebėsenos programą papildė 9 Europos Sąjungai dėl galimos didelės žalos aktualiais kenkėjais. Taigi, 2017 m. I –ąjį  pusmetį imtas stebėti net 31 kenksmingasis organizmas ir atlikti 854 tikrinimai dėl šių kenkėjų stebėsenos.
 •  2017 m. tarnyba pradėjo vykdyti petunijų, kaip dar vienos GMO atsiradimo rizikos kultūros, stebėseną. Regioninių skyrių specialistai nustatė 18 Lietuvos augintojų, turėjusių genetiškai modifikuotų veislių augalų ar jų sėklų. Šių augalų prekyba Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse draudžiama.

 

 


Naujienų prenumerata