Naujienos

Titulinis Naujienos SIEKIANT APSAUGOTI LIETUVOS MIŠKUS, PARKUS IR MEDELYNUS SUORGANIZUOTI MOKYMAI VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ ATSTOVAMS
2017 m. lapkričio 9 d.

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VATŽŪM) iniciatyva 2017 m. lapkričio 9 dieną buvo suorganizuoti mokymai dėl dviejų pavojingų kenksmingųjų organizmų – bakterijos Xylella fastidiosa ir pušinio stiebinio nematodo (Bursaphelenchus xylophilus), kurie gali sunaikinti ištišus miškų plotus ir tuo sukelti didžiulę ekonominę ir ekologinę žalą visos šalies mastu.

Pušiniai stiebiniai nematodai tai apvalios kirmėlės, kurios yra matomos tik per mikroskopą. Gausus nematodų skaičius užkemša medžiagų tekėjimo takus ir taip sukelia pušų vytimą, džiūvimą ir galiausiai medžių žūtį. Nematodai ES teritorijoje pirmą kartą buvo aptikti 1999 m. Portugalijoje, kur išplito žaibiškai ir jau 2008 m. buvo aptinkamas visoje šalies teritorijoje, o 2009 ir 2010 m. nauji židiniai nustatyti ir Ispanijoje.

  Xylella fastidiosa tai – bakterijos, dėl kurių augalai vysta ir žūva. Ši bakterija kelia grėsmę, nes  bakterine liga gali užsikrėsti daugiau nei 300 augalų rūšių, kurių nemaža dalis plačiai auginama ir Lietuvoje. Europoje bakterija pirmą kartą identifikuota 2013 m. Italijoje, kur šiuo metu yra labai paplitusi ir daro didelę ekonominę ir ekologinę žalą. Pastaraisiais metais ligos židinių aptikta ir kitose ES šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir kt.

Nepaisant to, kad nei pušiniai stiebiniai nematodai nei Xylella fastidiosa Lietuvos miškų, medelynų ir parkų kol kas nepasiekė, tačiau minėtieji kenksmingieji organizmai kelią didelę grėsmę ir Lietuvos augalams. Pirmiausia dėl to, kad daugiau nei pusė visų miškų Lietuvoje yra spygliuočiai, kuriuos gali pažeisti pušinis stiebinis nematodas, taip pat Lietuvoje gausu ir Xylella fastidiosa pažeidžiamų augalų. Didelę riziką kelia ir tai, kad pušinius stiebinius nematodus pernešantys vabalai Monochamus spp. ir Xylella fastidiosa bakterijas pernešantys vabzdžiai (cikados, cikadelės ir kt.) yra aptinkami ir Lietuvoje. Jie gali būti vieni pagrindinių spartaus paplitimo kaltininkų visoje šalies teritorijoje. Svarbu ir tai, kad augaluose ligų požymiai gali pasireikšti tik po kurio laiko. Dar vienu rizikos faktoriumi yra vykstanti intensyvi spygliuočių medienos prekyba.

Galimoms grėsmėms privalome būti pasirengę, o tam reikalingas tarpinstitucinis bendaradrabiavimas ir aiškūs veiksmai ką daryti Lietuvoje aptikus šiuos kenksmingus organizmus.

 VATŽŪM organizuojamuose mokymuose buvo pakviesti skirtingų valstybinių institucijų atstovai iš visos Lietuvos  – Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, miestų ir rajonų savivaldybių. Susitikimo metu dalyviai ne tik susipažino su Xylella fastidiosa ir pušinio stiebinio nematodo daroma žala, plitimo keliais, kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi kovojant su šiais kenksmingaisiais organizmais, bet ir aptarė, kaip kiekviena valstybinė institucija prisidėtų ir kokių neatidėliotinų veiksmų kiekviena iš jų turėtų imtis, kad sutelktomis bendromis jėgomis operatyviai užkirstume minėtų kenksmingųjų organizmų plitimą ir daromą žalą.

Atsižvelgiant į kenksmingųjų organizmų keliamą riziką ir galimą žalą, susitikimo metu dalyviams pristatyti Neatidėliotinų veiksmų pušinių stiebinių nematodų ir Xylella fastidiosa plitimui Lietuvoje ir ES užkirsti planai, kuriuose numatyta, kokių veiksmų turėtų būti nedelsiant imtasi, kad kilus įtarimui, jog kenkėjai galėjo patekti į mūsų šalies teritoriją, galimi jų židiniai būtų kuo greičiau nustatyti, o nustačius kartu su kitų valstybinių institucijų pagalba operatyviai lokalizuoti ir sunaikinti.

Pažymėtina, kad viena iš prevencinių priemonių, siekiant išvengti minėtųjų kenksmingųjų organizmų paplitimo Lietuvoje bei Europos Sąjungoje  – importuojamų augalų ir augalinių produktų, su kuriais galėtų plisti aprašoma bakterija ir pušinis stiebinis nematodas nuodugnus fitosanitarinis tikrinimas. Taip pat svarbu stebėti miškuose, medelynuose, parkuose, soduose augančių augalų sveikatingumą. O jeigu būtų aptikta augalų, užsikrėtusių bakterija ar nematodu, kuo sparčiau taikyti kovos su šiais organizmais priemonės.


Naujienų prenumerata