Naujienos

Titulinis Naujienos Sertifikuotą sėklą tirti galės ir įgaliotos laboratorijos
2021 m. rugsėjo 13 d.

Sertifikuotą sėklą tirti galės ir įgaliotos laboratorijos

Nuo šiol sertifikuojamos sėklos kokybę tirs ne vien oficiali valstybės institucija - Augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba). Dabar tokia teisė gali būti suteikta ir verslo įmonių laboratorijoms, kurių veikla, turimi ištekliai bei įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka įgaliotajai laboratorijai keliamus reikalavimus.

Augalininkystės tarnybos direktoriaus Sergejaus Fedotovo teigimu, sertifikuotos sėklos paruošimas – sudėtingas procesas: atliekama sėklos dokumentų patikra, sėklinio pasėlio aprobavimas. Iš aprobuotų sėklinių pasėlių gauto derliaus ir paruoštų sertifikuoti sėklos siuntų imami mėginiai, tiriama jų kokybė, išduodami Sėklos ar Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) sertifikatai.

Pagal galiojančius Europos Sąjungos ir šalies teisės aktus ūkio subjektams yra leidžiama dalyvauti sertifikavimo procese, jei jie turi atitinkamus pajėgumus – įgaliotus aprobuotojus, mėginių ėmėjus ar laboratorijas. Todėl tokie ūkio subjektai, kuriems suteiktos Augalininkystės tarnybos apibrėžtos teisės, gali aprobuoti pasėlių laukus, imti ir formuoti tiriamuosius mėginius iš siuntų arba atlikti sertifikavimui skirtų siuntų kokybės tyrimus.

Vadovaujantis privalomaisiais rinkai tiekiamos sėklos kokybės reikalavimų aprašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, sėkla sertifikuojama tik tais atvejais, jei sėklos kokybės tyrimai atlikti oficialiojoje ar įgaliotojoje laboratorijoje. Iki šiol sertifikuojamos sėklos kokybė buvo tiriama tik oficialioje laboratorijoje – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijoje, akredituotoje Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos bei turinčioje teisę išduoti ir ISTA sertifikatus, o mėginių ėmimą ir pasėlių aprobavimą atliko ir įgaliotieji asmenys, kuriems Augalininkystės tarnyba yra suteikusi teises.

Nuo šių metų rugpjūčio teisė tirti sertifikuojamos sėklos mėginius suteikta ir UAB „Agrolitpa“ laboratorijai. S. Fedotovo teigimu, dabar sėklos gamintojai gali patys tirti sėklą, taip išvengdami eilių Augalininkystės tarnybos laboratorijoje. „Tai puiki galimybė dirbti visiems kartu, operatyviau patenkinti sėklos augintojų poreikius“, – paaiškino direktorius.

Šiuo metu įgaliotosios laboratorijos statuso siekia dar dvi sėklininkystės įmonės, ir tikimasi, kad ateityje jų bus dar daugiau.

Augalininkystės tarnyba primena, kad juridiniam asmeniui, užsiimančiam sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu ir tiekimu rinkai, priklausanti įgaliotoji laboratorija gali tirti tik sėklos siuntas, pagamintas šio juridinio asmens vardu, o tiekti paslaugų kitiems ūkio subjektams negali.

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacija

Informacija internete: www.vatzum.lt ir https://www.facebook.com/vatzumlt/


Naujienų prenumerata