Naujienos

Titulinis Naujienos Sėkmingi ir vaisingi pirmieji Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos dalyvavimo Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų organizuotoje veikloje metai
2021 m. sausio 5 d.

Sėkmingi ir vaisingi pirmieji Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos dalyvavimo Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų organizuotoje veikloje metai

 

Prieš metus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Fitosanitarinių tyrimų laboratorija (skyrius) (toliau – Fitosanitarinių tyrimų laboratorija) buvo paskirta atlikti nacionalinės etaloninės laboratorijos funkcijas augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų kenkėjų: bakterijų, erkių, fitoplazmų, grybų ir oomicetų, moliuskų, nematodų, vabzdžių, virusų, viroidų,  taip pat piktžolių sėklų tyrimų srityse. Šis paskyrimas įpareigoja dalyvauti Europos Sąjungos augalų sveikatos etaloninių laboratorijų organizuojamoje veikloje. Europos Sąjungos augalų kenkėjų etaloninės laboratorijos buvo Europos Komisijos įsteigtos siekiant veiksmingai užtikrinti augalų sveikatos oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos taisyklių taikymą. Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos    suskirstytos į 5 grupes: 1) vabzdžių ir erkių, 2) nematodų, 3) bakterijų, 4) grybų ir oomicetų, 5) virusų, viroidų ir fitoplazmų.

2020 metais pasaulį užklupusi COVID 19 pandemija tapo rimtu iššūkiu tiek Europos Sąjungos etaloninėms laboratorijoms organizuojant renginius, tiek nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms dalyvaujant juose. Dėl susiklosčiusios situacijos mokymai ir seminarai vyko nuotoliniu būdu, pakeistos planuotų tarplaboratorinių lyginamųjų tyrimų datos.

Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su Europos Sąjungos etaloninėmis laboratorijomis. Šias metais jau sudalyvauta ar dalyvaujama dvylikoje Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų organizuotų lyginamųjų tyrimų dėl karantininių kenkėjų: grybų Fusarium circinatum, žalojančių spygliuočius, Phyllosticta citricarpa, sukeliančių juodąją citrusinių dėmėtligę; nematodų Globodera rostochiensis (auksinis bulvinis nematodas), Globodera pallida (blyškusis bulvinis nematodas), Meloidogyne chitwoodi (kolumbinis nematodas) ir Meloidogyne fallax (netikrasis kolumbinis nematodas), kurie kelia pavojų bulvių derliui, Bursaphelenchus xylophilus (pušinis stiebinis nematodas), pažeidžiančių spygliuočius; vabzdžių Spodoptera frugiperda (kukurūzinis dykrinukas), kenksmingų grūdinėms kultūroms (kukurūzams, soroms), įvairiomis daržovėmis (paprikoms, pomidorams), ir Thrips palmi, kurio taikiniu gali tapti nesumedėję dekoratyviniai augalai ar daržovės; virusų Tomato leaf curl New Delhi virus (pomidorų lapų garbanotumo virusas), pažeidžiančių paprikas, pomidorus, agurkus, Tomato brown rugose fruit virus (pomidorų vaisių rudųjų raukšlių virusas), pažeidžiančio paprikas ir pomidorus; bakterijų Ralstonia solanacearum (sukeliančių bulvių rudąjį puvinį), Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (sukeliančių bulvių žiedinį puvinį) komplekso.

Nepaisant sudėtingų sąlygų pandemijos laikotarpiu, laboratorija sėkmingai dalyvauja tarplaboratoriniuose lyginamuosiuose tyrimuose, pasiekdama aukštą rezultatų atitikties lygį, o dažniausiai –100 proc. atitiktį. Be to, remiantis Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų organizuotų lyginamųjų tyrimų rezultatais, buvo gerokai išplėsta Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos atitikties LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartui akreditavimo sritis. Tarplaboratorinių lyginamųjų tyrimų metu gauti rezultatai bus taip pat pritaikyti tyrimų metodams tobulinti ar naujiems diegti.

Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos darbuotojai dalyvavo ir Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų organizuotuose nuotoliniuose mokymuose ir seminaruose dėl bakterijų, grybų ir oomicetų, virusų, nematodų ir vabzdžių bei erkių. Praktinių žinių mūsų darbuotojai įgijo nuotoliniuose mokymuose dėl vynuogių geltos fitoplazmos, nematodų Meloidogyne chitwoodi ir Meloidogyne fallax bei vabzdžių Thrips palmi ir Spodoptera frugiperda nustatymo.


Naujienų prenumerata