Naujienos

Titulinis Naujienos SĖJAI – SERTIFIKUOTA SĖKLA
2017 m. balandžio 18 d.

             Kiekvieną pavasarį Valstybinė augalininkystė tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) primena ir ragina ūkininkus sėjai naudoti sertifikuotą sėklą. Kas yra sertifikuota sėkla? Tai klausimas, kurį pastaruoju metu dažnai kelia ūkininkai, norėdami įsigyti sertifikuotą, o ne sėti savame ūkyje užaugintą sėklą. Todėl norime patarti  visiems, kurie šiais metais ruošiasi pirkti sėklą, atsižvelgti į sėklos fasuotės ženklinimą. Kiekviena sertifikuotos sėklos fasuotė privalo būti paženklinta oficialiąja etikete.  Priklausomai nuo sėklos kategorijos skiriasi ir  etiketės spalva. Dažniausiai ūkininkai perka sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos javų sėklą. Šios kategorijos sėklos fasuotės ženklinamos raudonos spalvos etiketėmis. Tokia sėkla neskirta tolimesniam dauginimui, o tik gamybiniams plotams apsėti. Jeigu ūkininkas įsigijo daugiamečių žolių, kurių sėklos fasuotės paženklintos mėlynos spalvos etiketėmis, tai reiškia, kad ši sėkla taip pat neskirta tolimesniam dauginimui. Oficialių etikečių pavyzdžius galite rasti mūsų tarnybos  interneto svetainėje adresu www.vatzum.lt (Veikla→  Veiklos sritis →Augalų dauginamoji medžiaga →Dauginamosios medžiagos etikečių pavyzdžiai).

             Nors sertifikuotos sėklos auginimui ir paruošimui reikia daug daugiau darbo, laiko, lėšų ir ji yra brangesnė, tačiau ir derlius iš sertifikuota sėkla apsėto pasėlio gaunamas didesnis. Kaip teigia mokslininkai, priklausomai nuo augalo rūšies, sertifikuota sėkla duoda 20-30 proc. derliaus priedą, grūdai būna kokybiškesni ir  yra didesnė tikimybė, kad parduodant juos bus nustatoma aukštesnė klasė, iš jų pagaminama kokybiškesnė produkcija – miltai, duona ir t.t. Pasėliai apsėti sertifikuota sėkla bus sveikesni, vadinasi, galima bus naudoti mažiau augalų apsaugos priemonių, o tai užtikrins sveikesnę gamtinę aplinką, pašarą, maistą, sumažins žemdirbio išlaidas.  Pastaraisiais metais žymiai padidėjo paruoštos  sertifikuotos sėklos kiekiai. Augalininkystės tarnyba 2016 metais sertifikavo 64 430,5 t sėklos, tai 14 proc. daugiau, nei  sertifikavo 2015 metais (56 388,9 t).

             Sertifikuotos sėklos paruošimas sudėtingas procesas. Sėklos sertifikavimo metu  atliekamas sėklinio pasėlio vertinimas (aprobavimas), kurio tikslas  nustatyti ar pasėlyje nėra daugiau, nei leidžiama kitų veislių augalų, ar kitų rūšių augalų, taip pat ir  tuščiosios avižos. Jeigu sėklinis pasėlis dėl ligų, kenkėjų ar kitų priežasčių išgulęs, labai piktžolėtas ar išretėjęs ir nėra galimybės įvertinti pasėlio veislinį grynį, toks sėklinis pasėlis yra išbrokuojamas.  Iš aprobuotų sėklinių pasėlių gauto derliaus ir paruoštų sertifikuoti sėklos siuntų, imami mėginiai švarumo,  daigumo, 1000 sėklų svorio, užkrėstumo kenkėjais,  drėgnumo tyrimams atlikti. Taip pat iš tos pačios siuntos imami mėginiai vegetaciniams tyrimams atlikti, t. y. nustatyti sertifikuotos sėklos siuntos atitikimą veislės tapatumo ir veislinio grynio reikalavimams. Atlikus sėklos kokybės tyrimus, sėklos siuntai, kurios kokybė atitiko minimalius kokybės reikalavimus,  išduodamas Sėklos sertifikatas.  Sėklos sertifikate pateikta informacija apie 1000 sėklų svorį ir daigumą, leidžia augintojams teisingai paskaičiuoti sėjos normą ir suformuoti optimalų pasėlių tankumą,  – tai leidžia taupyti sėklą/pinigus, esant optimaliam kiekvieno augalo mitybiniam plotui galima naudoti šiek tiek mažiau trąšų (taupyti lėšas trąšoms), optimaliame pasėlyje mažiau plinta ligos, gaunamas didesnis ir kokybiškesnis derlius.

            Primename, kad  Lietuvoje dauginti ir sertifikuoti sėklą gali tik atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai (toliau – tiekėjai) ir rinkai gali būti tiekiama tik sertifikuota sėkla, kurios veislė įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar į Europos Sąjungos Bendrąjį žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislių katalogus.

            Tačiau kiekvienais metais Augalininkystės tarnyba, vykdydama tiekimo rinkai kontrolę nustato, kad  augintojai, savo reikmėms išaugintą sėklą, vis dėlto tiekia rinkai. Todėl dar kartą norime atkreipti augintojų dėmesį, kad tiekti rinkai savo reikmėms išaugintą sėklą negalima, nors tokios sėklos švarumas ir daigumas yra patikrinti.

            Be to, įsigyjantiems sertifikuotą sėklą svarbu žinoti,  kad fasuotės etiketėje turi būti nurodytas siuntos numeris, augalo rūšis, veislė, sėklos kategorija. Sąskaitoje faktūroje tiekėjas taip pat turi nurodyti sėklos siuntos numerį, įsigytos sėklos kiekį, augalo rūšį, veisę ir kategoriją. Sėklos fasuotės etiketėje nurodytas sėklos siuntos numeris turi sutapti su siuntos numeriu, nurodytu sąskaitoje faktūroje. Jeigu atidarius fasuotę, pirkėjui kyla įtarimų dėl sėklos kokybės, rekomenduojame neatidarinėti kitų fasuočių, bet kreiptis į Augalininkystės tarnybą, kad abejonių sukėlusios sėklos kokybė būtų ištirta. Pasėjus nežinomų veislių, neaiškios kokybės sėklą, nebus iš ko pareikalauti ir nuostolių kompensavimo.

         Taip pat atkreipiame dėmesį, kad žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-714 patvirtintose Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse numatyta už 2017 metais deklaruotus, sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus mokėti susietąją paramą.


Naujienų prenumerata