Naujienos

Titulinis Naujienos Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoms keliami reikalavimai
2022 m. rugpjūčio 11 d.

Muitinio tikrinimo vietos, kuriose planuojama perkrauti išvežamus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, turi atitikti Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-138 (nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BB97B93C16F/xAkXTedKuB) (toliau – tvarkos aprašas), išdėstytus minimalius reikalavimus prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoms.

Būtina žinoti, kad muitinio tikrinimo vietose turi būti prekių iškrovimo–pakrovimo techninės galimybės, o aplinkos temperatūros svyravimui jautrios prekės turi būti tvarkomos patalpose, kuriose įrengta palankios produkcijai temperatūros palaikymo įranga. Šioms prekėms priskiriama sodinamoji medžiaga, vazoninės gėlės, skintos gėlės, šviežios daržovės ir švieži vaisiai. Kitų augalinių produktų perkrovimo ir (arba) saugojimo vietose šioms prekėms laikyti pakanka įrengti atskirą patalpą arba aikštelę, kurioje būtų nuolat užtikrinama švara. Išsamesnė informacija apie reikalavimus prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoms išdėstyta tvarkos aprašo II skyriuje.

Muitinio tikrinimo vietos pripažinimą tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti vykdo Augalininkystės tarnyba tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietų, pripažintų tinkamomis augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti sąrašas yra skelbiamas Augalininkystės tarnybos tinklapyje (nuoroda į sąrašą –http://www.vatzum.lt/uploads/documents/fitosanitarija/muitines_sandeliai/2022_07_07.pdf). Jei nespėjote įsirengti prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos, kuri tiktų augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams laikyti, patariame dėl šių krovinių tvarkymo kreiptis į deramas muitinio tikrinimo vietas įsteigusius krovos paslaugų teikėjus.

 Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt, Facebook ir Linkedin paskyrose.


Naujienų prenumerata