Naujienos

Titulinis Naujienos POKYČIAI ATESTAVIMO TVARKOJE
2017 m. gegužės 5 d.

POKYČIAI ATESTAVIMO TVARKOJE

Informuojame, kad pasikeitė dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarka. Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3D-295 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 266 „Dėl dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2017 m. gegužės 3 d. pareiškėjai bus atestuojami tik javų; pašarinių; aliejinių ir pluoštinių; runkelių; sėklinių bulvių; grikių; daržovių sėklos; sodo, išskyrus CAC medžiagą, dauginamosios medžiagos tiekėjais.

Dauginamosios medžiagos tiekėjai, kurie daugins ir (ar) tieks rinkai sodo CAC medžiagą, daržovių, išskyrus sėklą, dekoratyvinių, gėlių, prieskoninių ir vaistinių augalų dauginamąją medžiagą, į Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą nebus įtraukiami, tačiau jie turės atitikti reikalavimus, nurodytus privalomųjų reikalavimų aprašuose (žr. čia).


Naujienų prenumerata