Naujienos

Titulinis Naujienos Pluoštinių kanapių šiemet auginama beveik trigubai daugiau nei pernai
2019 m. liepos 17 d.

Pluoštinių kanapių šiemet auginama beveik trigubai daugiau nei pernai

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) duomenimis, šiemet pluoštinių kanapių augintojai deklaravo daugiau nei 9 tūkstančius hektarų, ir tai yra daugiau nei dvigubai lyginant su 2018 metais, kuomet buvo deklaruotas 3921 ha plotas. Per metus daugiau nei trečdaliu didėjo ir pluoštinių kanapių augintojų skaičius, kuris šiemet siekia 267.

Ūkininkų susidomėjimas pluoštinių kanapių auginimu kasmet didėja. Pluoštinių kanapių augintojų skaičius Lietuvoje per ketverius metus nuo 2014 m. išaugo daugiau nei trigubai (2014 m. jų buvo 79), o kanapių auginimo plotas padidėjo devynis kartus (2014 m. – 1069 ha). Tikėtina, kad pluoštinių kanapių augintojų tik daugės, ir tam įtakos gali turėti Seime svarstomos įstatymų pataisos, kuriomis produktų gamybai būtų leista naudoti visą pluoštinės kanapės augalą, atsisakant dabartinio apribojimo jį auginti tik pluoštui, sėkloms ir sodininkystei.

Augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas neabejoja, jog planuojami pakeitimai labai prisidėtų prie ir taip smarkiai populiarėjančios šios žemės ūkio kultūros auginimo didėjimo, tačiau jis ragina nepamiršti reikalavimų pluoštinių kanapių augintojams, kurie yra numatyti Pluoštinių kanapių įstatyme ir žemės ūkio ministro patvirtintose taisyklėse.

Remiantis įstatymo reikalavimais, kanapes leidžiama auginti tik atvirame grunte, vien tik pramoniniais tikslais (pluoštui ir sėklai) ir tik įteisintų veislių augalus, kurių išdžiovintoje augalinėje masėje yra ne daugiau kaip 0,2 proc. tetrahidrokanabinolio (THC), o sėjai naudoti sertifikuotą sėklą.

Labai svarbu prisiminti, kad ūkininkai privalo nustatyta tvarka teikti Augalininkystės tarnybai informaciją apie numatomą pluoštinių kanapių auginimą; informuoti apie pluoštinių kanapių žydėjimą; deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlius; nepažeisti pakuotės ženklinimo sistemos iki Augalininkystės tarnybos patikrinimo.

Gavusi pranešimą apie numatomas auginti pluoštines kanapes, Augalininkystės tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas vietoje patikrina: sėklos veislės ir kokybės patvirtinimo dokumentus ar etiketę, sėklos pakuotės ženklinimą (ar nepažeista, ar nesuplyšusi, neatidaryta), sėklos daigumo galiojimo laiką (jis skaičiuojamas nuo etiketėje nurodytos mėginio ėmimo datos ir yra 1 metai). Atlikus patikrinimą surašomas aktas. Augintojai gali kreiptis į Augalininkystės tarnybą dėl sėklos (likusios iš pernai metų) mėginio paėmimo daigumo galiojimo laikui pratęsti, jeigu pakuotės ženklinimo sistema nepažeista.

Ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios Augalininkystės tarnybai reikia pateikti pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią kartu su prašymu dėl mėginių ėmimo THC kiekiui nustatyti. Augalininkystės tarnyba kasmet iš kiekvieno sėjomainos lauko ima mėginius nustatyti, ar THC kiekis kanapėse neviršija leistinos 0,2 proc. normos.

Taip pat privalu pildyti Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalą (tvarkos aprašo 3 priede pateikta forma). Žurnalą reikia saugoti 2 metus nuo jo užpildymo pabaigos.

Nustačius kanapių auginimo, tiekimo rinkai, sandėliavimo tvarkos pažeidimų, Augalininkystės tarnyba taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje nurodytą nuobaudą už įsipareigojimų nesilaikymą. Nustačius, kad pluoštinių kanapių pasėliai apsėti nesertifikuota sėkla, nurodoma data, iki kurios pluoštinių kanapių augalai turi būti sunaikinti (nupjauti, užarti).

Jeigu kontrolės metu pluoštinių kanapių tiekėjas nepateikia Augalininkystės tarnybos (jei pluoštinių kanapių produktai gauti iš Lietuvoje išaugintų pluoštinių kanapių) ar kitos šalies atsakingos institucijos (jei pluoštinių kanapių produktai importuojami iš trečiųjų šalių) išduotos pažymos, kuria įrodoma, kad pluoštinių kanapių produktai gauti iš kanapių veislių, kuriose THC kiekis neviršija 0,2 proc., Augalininkystės tarnybos specialistai nurodo datą, iki kurios pluoštinių kanapių produktai turi būti sunaikinti (sudeginti, užkasti į žemę).

Daugiau informacijos apie pluoštinių kanapių auginimą bei pluoštinių kanapių produktų tiekimą rinkai galite rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Pranešimus dėl pluoštinių kanapių auginimo galima pateikti Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui pagal gyvenamąją vietą. Pranešimų formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867, galite rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje (čia).

Naujienas kviečiame sekti Tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt ir „Facebook“ paskyroje.


Naujienų prenumerata