Naujienos

Titulinis Naujienos Pasikeitimai, susiję su džiovinimo kamerų techniniu vertinimu
2018 m. lapkričio 28 d.

Pasikeitimai, susiję su džiovinimo kamerų techniniu vertinimu

 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) primena, kad nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių pakeitimai, kurie numato, kad džiovinimo kamerų techninį vertinimą atliks ekspertai, kuriuos Augalininkystės tarnyba pasirinko Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 Siekiant sumažinti administracinę ir ekonominę naštą ūkio subjektams, termiškai apdorojantiems medinę pakavimo medžiagą ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, taisyklėse įtvirtinta nuostata, jog džiovinimo kamerų techninis vertinimas atliekamas ne kasmet, o kas trejus metus. Tiesa, techninį vertinimą privalu atlikti ir tuomet, jei:

•      atliktas džiovinimo kamerų ar jose esančios įrangos remontas;

•      buvo įsigyta nauja įranga, susijusi su terminiu apdorojimu;

•      baigia galioti turima džiovinimo kamerų techninio vertinimo ataskaita.

Tačiau šios pataisos nekeičia Augalininkystės tarnybos specialistų atliekamos kontrolės tvarkos – ir toliau bus atliekami kasmetiniai veiklos patikrinimai.

Minėto teisės akto suvestinę redakciją galite rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AD35F03F0630/yqGwUWkRiF.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių, kurio teritorijoje vykdote veiklą, dėl džiovinimo kamerų techninio vertinimo. Regioninio skyriaus specialistai, atsižvelgdami į jūsų prašymą ir gavę pranešimą apie Augalininkystės tarnybai sumokėtą mokestį už džiovinimo kamerų techninio vertinimo paslaugą, informuos ekspertus apie būtinybę atlikti džiovinimo kamerų techninį vertinimą.

Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis į Augalininkystės tarnybą el. paštu info@vatzum.lt arba telefonu 8 (5) 273 4411.

 


Naujienų prenumerata