Naujienos

Titulinis Naujienos Panaikinti leidimai prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams
2021 m. sausio 22 d.

Panaikinti leidimai prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams

 

2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. prekybai tarp Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos šalių buvo taikomas pereinamasis laikotarpis, per kurį Jungtinei Karalystei nebuvo taikomos prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės.

2021 m. sausio 1 d., pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ir Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) panaikino leidimus prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, kurie buvo įvežami iš Jungtinės Karalystės: Hoder 720 SG, Taubrac 250, Mollo, Nexa 250, Aubrac Xra ir Medio. Leidimai buvo panaikinti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 52 straipsnio 1 dalimi bei Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos.

Augalininkystės tarnyba atkreipia dėmesį, kad leidimai prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams gali būti išduoti tik augalų apsaugos produktams, kurie yra registruoti Europos Sąjungos valstybėse narėse. Nuo 2019 m. birželio 6 d., remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis taisyklėmis, Lietuvoje draudžiama perpakuoti ir perpakuotus tiekti rinkai augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams.

Lietuvoje esančias šių tapačių augalų apsaugos produktų atsargas parduoti galima iki 2021 m. birželio 30 d., saugoti ir naudoti – iki 2022 m. birželio 30 d.


Naujienų prenumerata