Naujienos

Titulinis Naujienos Naujas projektas padės prisitaikyti prie pokyčių pasienio postuose
2022 m. lapkričio 17 d.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) dalyvauja bendrame Europos Sąjungos projekte, skirtame prisitaikyti prie pokyčių Jungtinei Karalystei (JK) išstojus iš Europos Sąjungos (ES). Projektas finansuojamas iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo lėšų.

Augalininkystės tarnyba įgyvendinti projektą „Fitosanitarinio sertifikato išdavimo proceso tobulinimas ir įvežamų krovinių patikros intensyvinimas“ numačiusi per metus (nuo 2022 m. spalio 19 d. iki 2023 m. spalio 31 d.) laiko. Juo bus siekiama prisitaikyti prie pokyčių, kurie atsirado po „Brexit’o“ Lietuvos pasienio postuose per kuriuos iš JK importuojamos ir eksportuojamos ar sertifikuojamos į JK eksportuojamos siuntos, optimizuoti darbą ir užtikrinti, kad importo ir eksporto procedūros vyktų sklandžiai.

JK pasitraukus iš ES, nustatytos penkios sritys, kurias reikia tobulinti. Taigi, siekiant užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą Augalininkystės tarnybos darbą, turi būti pakeisti šie veiklos procesai:

1. pradėti taikyti kitus fitosanitarinius reikalavimus įvežamiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams bei kitus patikrinimus išaugusiam kontroliuojamos produkcijos kiekiui (tręšiamieji produktai) iš JK;

2. įdiegti standartizuotą išankstinio eksporto sertifikato rengimo procesą, kuris padėtų  užtikrinti, kad informacija apie kontroliuojamų prekių eksportą į trečiąsias šalis (ypač eksportuojamų į JK) tarp ES valstybių narių būtų keičiamasi sistemingai parengtais vienodos formos dokumentais; i

3. tobulinti  elektroninių oficialių sertifikatų priėmimo ir naudojimo sertifikuojant trečiosioms šalims skirtas fitosanitariškai kontroliuojamas prekes procesą;

4. didinti darbo apimtis, nes pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose atsirado papildomi fitosanitariškai tikrintinų siuntų srautai;

5. reikia modernizuoti Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) pritaikant jos procesus prie „Brexit‘o“ situacijos ir siekiant fiksuoti duomenis apie siuntas iš JK.

Projektu bus siekiama tobulinti eksportuojamų ir reeksportuojamų krovinių fitosanitarinės rizikos vertinimo posistemį ir fitosanitarinio sertifikato išdavimo procesą, užtikrinti įvežamų iš JK krovinių kontrolės procedūros ir duomenų mainus tarp VATIS ir Traces NT (daugiakalbės internetinio valdymo sistemos bei sėkmingai vykdyti fitosanitarines funkcijas pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose. Tam įkurtas naujas darbo etatas. Apie projektą išsamiau skaitykite čia.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.ltFacebook ir Linkedin paskyrose

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija


Naujienų prenumerata