Naujienos

Titulinis Naujienos Mažės fitosanitarinių sertifikatų formų įvairovė
2023 m. rugsėjo 19 d.

Augalininkystės tarnyba nuo 2023 m. lapkričio 1 d. dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, vežamų į Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką, išduos tos pačios formos fitosanitarinius sertifikatus eksportui ar reeksportui, kaip šiuo metu surašomi siuntoms, vežamoms kitomis kryptimis nei minėtos. Be išlygų visoms trečiosioms šalims planuojamų naudoti fitosanitarinio eksporto ir fitosanitarinio reeksporto sertifikatų blankų formos pateikiamos Fitosanitarinio eksporto, fitosanitarinio reeksporto ir išankstinio eksporto sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo prieduose. Pažymime, kad Augalininkystės tarnyba šių formų fitosanitarinius sertifikatus surašo nuo 2020 m. spalio 1 d., ir apie jų naudojimą paskelbta Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos tinklapyje

Sprendimą mažinti Augalininkystės tarnybos surašomų fitosanitarinių sertifikatų formų įvairovę lėmė 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 nuostatos, įpareigojančios Europos Sąjungos valstybes nares išduoti fitosanitarinius sertifikatus, atitinkančius minėto reglamento VIII priedo A ir B dalyse nustatytus aprašymus bei formas.

Šis pokytis jokio poveikio ūkio subjektų veiksmams dėl prašymų fitosanitariniams sertifikatams išduoti teikimo neturi. Šių prašymų teikimo būdai ir informacijos juose pateikimo tvarka išlieka tokia pati, kaip ir anksčiau.  

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.ltFacebook ir LinkedIn paskyrose.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija


Naujienų prenumerata