Naujienos

Titulinis Naujienos Laikinai uždrausta platinti Lietuvoje galimai netapatų augalų apsaugos produktą EGARA
2019 m. birželio 5 d.

Laikinai uždrausta platinti Lietuvoje galimai netapatų augalų apsaugos produktą EGARA

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) informuoja, kad laikinai uždraustas augalų apsaugos produkto (toliau – AAP) EGARA (partijos Nr. 943436), kuris turi būti tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam AAP Galera, platinimas.

Toks sprendimas priimtas gavus registruoto produkto gamintojo Corteva agriscience laboratorijoje atliktų AAP EGARA sudėties tyrimų rezultatus.

Augalininkystės tarnyba, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, užsakė papildomo AAP EGARA ėminio sudėties tyrimus akredituotoje laboratorijoje.

Galutinį sprendimą dėl AAP EGARA Augalininkystės tarnyba priims gavusi akredituotos laboratorijos tyrimų rezultatus dėl jo tapatumo originaliam AAP Galera.

Primename, kad AAP EGARA – sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose bei vasariniuose rapsuose. Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui, leidimo Nr. AS12-2H(2018), pakuotės talpa – 5 l.

Naujienas kviečiame sekti Tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt ir „Facebook“ paskyroje.


Naujienų prenumerata