Naujienos

Titulinis Naujienos Kviečiame į mokymus dirbti grūdų analizatoriais, veikiančiais infraraudonosios spinduliuotės spektrometrijos metodu
2020 m. gegužės 26 d.

Kviečiame į mokymus dirbti grūdų analizatoriais, veikiančiais infraraudonosios spinduliuotės spektrometrijos metodu

2020 m. birželio 4 d. 10 val. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius) pirmą kartą organizuoja nuotolinius grūdų supirkimo ir perdirbimo ūkio subjektų laboratorijų darbuotojų mokymus dirbti grūdų analizatoriais, veikiančiais infraraudonosios spinduliuotės spektrometrijos metodu.

Dalyviams po teorinio ir praktinio žinių patikrinimo el. paštu bus pateiktas testas ir teisingai atsakiusiems dalyviams paštu bus išsiųsti pažymėjimai, patvirtinantys įgytą kvalifikaciją dirbti šiais prietaisais.

Prašome pageidaujantiems dalyvauti mokymuose registruotis el. paštu deimante.gedvilaite@vatzum.lt iki š. m. birželio 2 d. Pageidavime įrašykite mokymuose dalyvausiančių darbuotojų vardus ir pavardes, ūkio subjekto pavadinimą, naudojamo prietaiso modelį (pvz., „Infratec 1241“, „Infratec Nova“, „Infratec 1275“ ir pan.) ir numerį, kontaktinį elektroninio pašto adresą. Papildoma informacija tel. 8 607 90241.

2020 m. birželio 3‒4 d. bus išsiųsti mokymų prisijungimo duomenys kiekvieno dalyvio nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

Pastaba. Kasmet sulaukdama gausaus dalyvių skaičiaus Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pageidauja registruoti tik tuos asmenis, kurie dirba su prietaisais „Infratec“, įjungtais į bendrą tarnybos administruojamų prietaisų tinklą.

 

Mokymų darbotvarkė: 

1. Įžanginis žodis.

2. Teorinis mokymas dirbti grūdų kokybės analizatoriais „Infratec“.

Algis Aleksandravičius, Karolis Daminaitis, UAB „Laisva linija“ techninio aptarnavimo inžinieriai

3. Ėminių ruošimas, tyrimo atlikimas, dažniausiai pasitaikančios klaidos.

Deimantė Gedvilaitė, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vyriausioji specialistė

4. Praktinis mokymas dirbti grūdų kokybės analizatoriais „Infratec“ ir atsakymai į dalyvių klausimus.

Algis Aleksandravičius, Karolis Daminaitis, Deimantė Gedvilaitė

5. Įgytų žinių patikrinimas testu, išsiųstu elektroniniu paštu, ir jo rezultatų aptarimas (kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip 2 val.).

Algis Aleksandravičius, Karolis Daminaitis, Deimantė Gedvilaitė

6. Pažymėjimų išsiuntimas paštu.

Deimantė Gedvilaitė


Naujienų prenumerata