Naujienos

Titulinis Naujienos Kviečia jaunuosius mokslininkus į EFSA stovyklą Italijoje
2020 m. vasario 17 d.

Kviečia jaunuosius mokslininkus į EFSA stovyklą Italijoje

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, dalyvaujanti Europos maisto saugos organizacijos (angl. The European Food Safety Authority (EFSA)) veikloje, siūlo puikią tobulinimosi galimybę jauniesiems mokslininkams. EFSA kartu su Parmos universiteto pažangiųjų tyrimų maisto ir mitybos mokykla (angl. School of Advanced Studies on Food and Nutrition of the University of Parma) ir universitetu Sacro Cuore of Piacenza šių metų birželio 9–11 d. kviečia jaunuosius eruditus (studentus, doktorantus) į nemokamą vasaros mokyklą Parmoje, Italijoje. Čia jiems bus suteikta galimybė pasimokyti iš sveikatos srities ekspertų, patobulinti teorines ir praktines žinias.

EFSA – nepriklausoma, į mokslą orientuota organizacija, įkurta 2002 m. Ji remiasi daugiau nei 1,5 tūkst. mokslinių ekspertų žiniomis, patirtimi ir priimamais sprendimais. EFSA moksliniai ekspertai konsultuoja gyvūnų gerovės ir sveikatingumo bei augalų apsaugos klausimais, nustato maisto saugos standartus.

Augalininkystės tarnybos direktoriaus Sergejaus Fedotovo teigimu, labai svarbi EFSA sritis yra mokslinių duomenų rinkimas ir analizavimas, iškylančių rizikos veiksnių nustatymas bei reguliavimas, mokslinė pagalba Europos Komisijai. „Ši organizacija  investuoja į naujas programas, skirtas efektyvinti veiklos procesus, padedančius apjungti šalių atliekamus rizikos vertinimus, taip pat daug dėmesio skiria glaudesniems bendradarbiavimo ryšiams tarp visų maisto sauga besirūpinančių institucijų, – apie organizacijos veiklą pasakojo S. Fedotovas. – Vienas svarbiausių EFSA tikslų yra pritraukti jaunuosius mokslininkus iš įvairių mokslo institucijų, galinčių dalyvauti organizacijos darbo grupėse.

Jis paragino Lietuvos mokslo institucijų atstovus aktyviau siūlyti kandidatus, galinčius dalyvauti EFSA mokslinėse darbo grupėse, patobulinti turimas žinias ir prisidėti, užtikrinant maisto saugą milijonams.

„Viena sveikata“ (angl. One Health) yra požiūris į visuomenės sveikatą kaip neatsiejamą nuo gyvūnų ir aplinkos sveikatos. Todėl dažnai kalbama apie vieną visos planetos sveikatą. Šis požiūris reiškia, kad politika, teisėkūra, mokslas sveikatos srityje turi bendradarbiavimui sujungti daugelį veiklos sektorių – politikos, žmonių sveikatos, veterinarijos, ekologijos, žemės ūkio, farmacijos pramonės, maisto gamybos ir kt. – pripažįstant, kad žmonių sveikata labai susijusi su augalų, gyvūnų ir aplinkos, kurioje visi egzistuojame, sveikata. „Vienos sveikatos“ principo įgyvendinimui labai svarbus yra visų šių sektorių bendradarbiavimas vietos, regiono, nacionaliniu ir pasaulio mastu, nes priežastys, darančios poveikį žmonių sveikatai, peržengia miestų ir valstybių ribas.

Augalininkystės tarnyba atkreipia dėmesį, kad registracija galima iki 2020 m. kovo 31 d. Vietų kiekis ribotas.

Visi susidomėję jaunieji mokslininkai mokymų programą, informaciją dėl registracijos ir kitą informaciją gali rasti: https://events.efsa.europa.eu/summerschool2020

Daugiau informacijos apie EFSA vykdomą veiklą, galite rasti: http://www.efsa.europa.eu/

Sekite naujienas mūsų FB paskyroje: www.facebook.com/vatzumlt


Naujienų prenumerata