Naujienos

Titulinis Naujienos Kovai su nelegalių augalų apsaugos produktų prekiautojais – daugiau pastangų
2022 m. lapkričio 17 d.

Susitikimo metu pasidalyta informacija apie įvairius galimus sukčiavimo atvejus. Vienas dažniausiai pasitaikančių pavyzdžių yra nelegalių AAP platinimas kaip perpakuotų tapačių AAP: įmonė, gavusi ES valstybėje narėje išduotą leidimą platinti tapačius AAP, iš trečiųjų šalių daug mažesne kaina įsigyja didelį kiekį AAP ar veikliųjų medžiagų, kurios nėra ištirtos ir nėra aišku, ar atitinka nustatytus ES reikalavimus. Įsigytus produktus perpakuoja į pakuotes, kurios panašios į originalių produktų pakuotes, tačiau su padirbtomis etiketėmis, siuntos numeriais. Šiuos produktus paprastai parduoda mažesne kaina.  Diskusijų metu akcentuota, kad pirkėjai  turėtų atkreiptų dėmesį į  produkto etiketę, kuri privalo būti valstybine kalba, pasidomėti, ar ant produkto pakuotės yra siuntos  numeris ir pagaminimo data. Siuntos numeris ir data turi būti atspausdintas ant pakuotės, o ne ant etiketės. AAP turi būti perkami iš oficialių prekybos vietų.

Susitikimo metu taip pat buvo akcentuota, kad ES nelegalių AAP kiekiai didėja. Vykdant „Sidabrinio kirvio“ operacijas nuo 2015 metų iš viso buvo sulaikytos 4 921 tonos nelegalių AAP, daugiausiai iš Kinijos.

Šių metų sausio 25 – balandžio 25 d. vykusios „Sidabrinio kirvio“ VII operacijos metu pastebėta nauja tendencija – išaugęs tranzitas per Turkiją.. Dėl prasidėjusio karo Ukrainoje daugiau nelegalių AAP aptikta vežant ir iš Serbijos ar Rumunijos. Užfiksuotas naujas reiškinys – nelegalūs AAP gabenami iš Jungtinės Karalystės, kaip  tapatūs AAP. Taip pat „Sidabrinio kirvio“ VII operacijos metu konfiskuota daugiau į ES gabenamos nelegalios AAP gamybos įrangos ir žaliavų. Tai rodo, kad padaugėjo nelegalių AAP padirbinėjimo atvejų pačioje ES.

Analizuojant „Sidabrinio kirvio“ operacijos metu surinktą informaciją, nustatyta, kad siekiant suklaidinti tikrinančius specialistus ir įvežti nelegalius AAP, krovinio važtaraščiuose, vežant AAP, nurodomas neteisingas prekės kodas ir paskirties vieta. Taip pat pastebima tendencija, kad didžiausi nelegalių AAP kiekiai įvežami kovo mėnesį – prasidedant naujam žemės ūkio darbų sezonui.  

Siekiant užkirsti kelią prekybai nelegaliais AAP šalys dalijasi  „Sidabrinio kirvio“ operacijos gerąja praktika, taip pat ES valstybėms narėms bendradarbiauti tiek tarpinstituciniu, tiek tarpvalstybiniu lygiu. Tranzito šalies valdžios institucijos, pastebėjusios įtartiną produktą turėtų nedelsiant susisiekti su šalimi gavėja ir išsiaiškinti, ar jis buvo užsakytas. Kitu atveju, kai dėl galimo įtarimo prekė išleidžiama į šalį gavėją jos neinformavusi, arba dėl pernelyg ilgo delsimo informuojant, prekė šalies gavėjos gali ir nepasiekti. Dalijimasis informacija realiu laiku gali padėti užkardyti nelegalių AAP patekimą į šalis.

SES Žemės ūkio ir maisto klastočių tinklo atstovai pasidalijo informacija apie tai, kad kasmet gaunama vis daugiau pranešimų apie valstybėse narėse vykdomą  prekybą nepatvirtintomis medžiagomis, nelegaliais tapačiais AAP, nepatvirtintų medžiagų naudojimą.

Atkreiptas dėmesys, kad valstybėse narėse yra vykdomi įvairūs veiksmai siekiant užkardyti nelegalių AAP patekimą, taip pat valstybės narės yra audituojamos, norint išsiaiškinti, kaip šalyse vykdoma AAP priežiūra. ES ir trečiųjų šalių organizuojamos tokios operacijos kaip „Sidabrinis kirvis“ kuriomis siekiama užkirsti kelią nelegalių AAP patekimui į rinką. Dėl AAP prekybos ir jų naudojimo kontrolės taip pat atliekami auditai valstybėse narėse, pavyzdžiui, 2021 m. auditas atliktas Lenkijoje ir Maltoje, o 2022 m. – Lietuvoje. Artimiausiu metu auditą   numatyta atlikti Estijoje.

Susitikimo metu aptarti veiksmai, kurių reikėtų imtis – ES valstybių narių institucijos turi reguliariai dalytis informacija, atnaujinti informaciją, gerinti informacijos pateikimą aktualiais klausimais.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.ltFacebook ir Linkedin paskyrose

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija

 


Naujienų prenumerata