Naujienos

Titulinis Naujienos Ką reikėtų žinoti gabenant spygliuočių medieną į Jungtinę Karalystę
2018 m. spalio 18 d.

Ką reikėtų žinoti gabenant spygliuočių medieną į Jungtinę Karalystę

Pastaruoju metu Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) gauna  pranešimų iš Jungtinės Karalystės dėl fitosanitarinės kontrolės postuose sulaikomų Lietuvos įmonėms priklausančių krovinių su spygliuočių mediena ar jos gaminiais. Dažniausiai tai susiję su tam tikrais fitosanitariniais reikalavimais, kurių įmonės nesilaiko.

Jungtinė Karalystė, siekdama užkirsti kelią spygliuočiams kenkiančių organizmų, tokių kaip Dendroctonus micans Kugelan (eglinis dendroktonas), Ips amitinus Eichhof, Ips typographus Heer (žievėgraužis tipografas), Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg (žievėgraužis dubleris), Ips sexdentatus Börner (šešiadantis žievėgraužis), plitimui, didelį dėmesį skiria iš visų valstybių, taip pat ir ES,  įvežamai medienai ir jos gaminiams.

Kairėje – Ips typographus Heer (žievėgraužis tipografas) suaugęs vabzdys, dešinėje – lervų takai po žieve

Palankiausia terpė minėtiems kenkėjams plisti – spygliuočių mediena su žieve ar jos likučiais, todėl į Jungtinę Karalystę patariame vežti spygliuočių medieną ar jos gaminius be žievės.

Jeigu į Jungtinę Karalystę eksportuojama mediena su žieve, būtina pasirūpinti, kad  kroviniui būtų surašytas augalo pasas. Tai yra oficialus patvirtinimas, kad mediena yra kilusi iš teritorijų, kuriose minėtieji kenksmingieji organizmai neaptinkami arba, siekiant sudaryti nepalankias sąlygas kenksmingiems organizmams vystytis, mediena ir jos gamininiai yra išdžiovinti ir drėgmės kiekis medienoje neviršija 20 proc. Atkreipiame dėmesį, jog išdžiovinta mediena turi būti pažymėta KD „Kiln–dried“ žyma, arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, uždėtu ant medienos arba jos pakuotės.

Šių reikalavimų privalu laikytis ir dėl to, kad Lietuvoje aptinkami Jungtinės Karalystės miškams keliantys pavojų spygliuočių kenkėjai.

Primename, kad Jungtinė Karalystė paskelbta saugoma zona (t. y. teritorija, kurioje nėra aptiktas ar paplitęs vienas ar daugiau kenksmingųjų organizmų, nors joje yra palankios sąlygos jiems plisti ir vystytis) dėl minėtų kenksmingųjų organizmų. Augalo pasus į saugomą zoną išduoda tik Augalininkystės tarnybos regioniniai skyriai. Šiuo atveju augalo pasas išduodamas suinteresuotam asmeniui pateikus dokumentus ir Augalininkystės tarnybos regioninio skyriaus specialistams atlikus išvežamos produkcijos fitosanitarinį patikrinimą. Regioninių skyrių kontaktus galite rasti Augalininkystės tarnybos tinklapyje adresu: http://www.vatzum.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/.

Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, ar įvairiems kroviniams vežti į Jungtinę Karalystę naudojama medinė pakavimo medžiaga (padėklai, medinės dėžės, atramos, tarpinės ir t. t.), pagaminta iš medienos, taip pat yra be žievės, apdorota ir paženklinta, vadovaujantis Tarptautiniu fitosanitarijos priemonių standartu Nr. 15 „Reikalavimai medinei pakavimo medžiagai tarptautinėje prekyboje“.

Tad raginame turinčius prekybinių ryšių su Jungtine Karalyste pasirūpinti visų šių reikalavimų įvykdymu, tuomet bus išvengta visų nesklandumų, o ir kroviniai keliaus greičiau.


Naujienų prenumerata