Naujienos

Titulinis Naujienos Ką būtina žinoti prekiaujant augalų apsaugos produktais
2019 m. balandžio 16 d.

Ką būtina žinoti prekiaujant augalų apsaugos produktais

Įsibėgėjant žemės ūkio darbų sezonui, įgauna pagreitį ir prekyba augalų apsaugos produktais (toliau – AAP). Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), vykdydama AAP rinkos priežiūrą, nori atkreipti dėmesį į pagrindinius reikalavimus, kuriuos turi žinoti fiziniai ir juridiniai asmenys, ketinantys prekiauti AAP.

Visų pirma, pardavinėti AAP konkrečioje prekybos vietoje ar internetu leidžiama tik turint augalų apsaugos produktų platinimo leidimą, kurį išduoda Augalininkystės tarnyba. Norint jį gauti, Augalininkystės tarnybai reikia pateikti deklaraciją (prašymą) apie ketinimą vykdyti AAP platinimo veiklą, kurios forma pateikta Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija.

Toks leidimas suteikiamas jau kitą dieną po deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Augalininkystės tarnybai. Nepaisant greitos ir patogios leidimo prekybai išdavimo tvarkos, verslininkai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad prieš teikiant deklaraciją būtina tinkamai įsirengti AAP saugojimo vietą, t. y. atsakingai pasiruošti AAP platinimui. Augalininkystės tarnybos atsakingi specialistai per 10 d. nuo deklaracijos pateikimo patikrins AAP saugojimo ir platinimo vietas, ir, jeigu bus neatitikimų, platinimo leidimo galiojimas gali būti sustabdomas (t. y. prekyba AAP negali būti vykdoma, kol nebus pašalinti neatitikimai) ar netgi panaikinamas, jeigu sustabdyto leidimo turėtojas per nurodytą terminą neištaiso nustatytų pažeidimų. AAP saugojimo reikalavimai yra nustatyti Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19431CB8A7D7/asr.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2018 m. platinimo leidimai neišduodami ketinantiems prekiauti AAP gyvenamosios paskirties pastatuose ar jų patalpose.

Primename, kad profesionaliajam naudojimui skirti AAP gali būti parduodami tik profesionaliesiems naudotojams, t. y. asmenims, pateikusiems augalų apsaugos pažymėjimą. AAP pardavėjai (augalų apsaugos produktų platinimo leidimo turėtojai arba jų įgalioti darbuotojai) taip pat turi turėti galiojantį augalų apsaugos pažymėjimą ir Augalų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka kas 5 metus tobulinti kvalifikaciją, kad turėtų pakankamai žinių ir AAP pirkėjams galėtų suteikti informaciją apie įsigyjamų AAP naudojimo keliamą riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, apie tinkamą jų saugojimą, naudojimą, tvarkymą, o neprofesionaliuosius naudotojus galėtų informuoti apie mažesnį pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai keliančius alternatyvius AAP. Augalų apsaugos pažymėjimai išduodami išklausius augalų apsaugos kursus (AAP platintojų mokymo programa). Kursus organizuojantys ūkio subjektai skelbiami VšĮ Kaimo ir verslo rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt.

Privalu žinoti, kad parduoti, saugoti, naudoti ir reklamuoti leidžiama tik Lietuvoje registruotus AAP. Prieš registruojant AAP visada įvertinamas poveikis žmogui, aplinkai, veikliųjų medžiagų likučių susidarymas augaluose, produkto efektyvumas. Todėl registruoti AAP yra veiksmingi ir saugūs. Norime įspėti, kad neregistruotų ar falsifikuotų produktų poveikis nėra įvertintas ir gali kelti didelę riziką: gali pakenkti ne tik apdorojamiems augalams, bet taip pat jie gali būti pavojingi aplinkai (ypač vandens organizmams) bei turėti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Todėl raginame nepirkti AAP iš ūkio subjektų, neturinčių augalų apsaugos produktų platinimo leidimo (ypač iš asmenų turguje). Registruotų AAP sąrašus ir etiketes galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt, o augalų apsaugos produktų platinimo leidimus turinčių subjektų sąrašą – Licencijų informacinėje sistemoje https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch.

Dėl konsultacijų augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai klausimais prašome kreiptis į Augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus ar regioninių skyrių specialistus (Augalininkystės tarnybos specialistų kontaktus galima rasti adresu http://www.vatzum.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/) arba bendruoju Augalininkystės tarnybos elektroninio pašto adresu info@vatzum.lt. Taip pat raginame visuomenę nebūti abejingiems bei pranešti apie pastebėtus galimus augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai ar naudojimo pažeidimus.


Naujienų prenumerata