Naujienos

Titulinis Naujienos Ką būtina žinoti, norint prekiauti augalų apsaugos produktais
2018 m. kovo 19 d.

Ką būtina žinoti, norint prekiauti augalų apsaugos produktais

Artėjant žemdirbiškų darbų sezonui atgyja ir prekyba augalų apsaugos produktais (toliau – AAP) bei kitomis augalų priežiūrai skirtomis priemonėmis. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) atlieka AAP rinkos priežiūrą ir primena pagrindinius reikalavimus, kuriuos turi žinoti fiziniai  ar juridiniai asmenys, ketinantys prekiauti AAP, bei atkreipia dėmesį į pasitaikančius AAP tiekimo rinkai ir reklamavimo pažeidimus.

Pastaruoju metu internete galima rasti informacijos apie siūlomus įsigyti augalų tręšimui ar priežiūrai skirtus produktus, į kurių sudėtį įeina įvairūs mikroelementai, augalų ir dumblių ekstraktai ar kitos biologinės kilmės medžiagos, tokios kaip laisvosios amino rūgštys, huminės ir fulvo rūgštys. Tačiau pasitaiko atvejų, kad ant šių produktų pakuočių ar informaciniuose lapeliuose pateikiama informacija ne tik apie jų teigiamą poveikį augalų augimui, derliui ir jo kokybei, bet ir nurodoma, kad šios medžiagos neva apsaugo augalus nuo kenkėjų ir ligų, mažina augalams daromą žalą. Dažnai tokių produktų reklamoje (internete, bukletuose ir pan.) nurodomos ir konkrečios ligos ar kenkėjai, kurių poveikis kontroliuojamas, vartojamos frazės „skirtas kenkėjų prevencijai“, „padidina atsparumą ligoms“, „apdoroti augalai tampa atsparesni ligoms“ ar pan. Tačiau tokia informacija gali suklaidinti vartotoją (produktų pirkėją), nes šis nurodytas poveikis nėra būdingas trąšų grupės medžiagoms. Pagal išvardytą skelbiamą reklaminę ar etikečių ženklinimo informaciją tokie produktai turėtų būti priskiriami ne trąšų grupei, bet augalų apsaugos produktų kategorijai, kurių platinimui yra nustatyti specialūs reikalavimai, kurių būtina laikytis.

Visų pirma, platinti ir reklamuoti galima tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus. Registruoti produktai yra ištirti, veiksmingi ir saugūs. Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašus bei etiketes galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/augalu-apsaugos-produktu-registravimas/.

Taip pat labai svarbu žinoti, kad prekyba AAP konkrečioje prekybos vietoje ar internetu leidžiama tik turint augalų apsaugos produktų platinimo leidimą. Pirkdami iš leidimą turinčio asmens, pirksite iš išmanančio ir tinkamai vykdančio veiklą subjekto. Tokius leidimus išduoda Augalininkystės tarnyba. Asmenys, ketinantys tiesiogiai dirbti su AAP, privalo turėti pakankamai žinių. Todėl augalų apsaugos produktų platinimo leidimo turėtojai – fiziniai arba juridiniai asmenys arba jų įgalioti darbuotojai, parduodantys ar tiesiogiai dirbantys su AAP, – turi turėti galiojantį Augalų apsaugos pažymėjimą ir Augalų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka kas 5 metus tobulinti kvalifikaciją. Augalų apsaugos pažymėjimai išduodami išklausius augalų apsaugos kursus (AAP platintojų mokymo programa). Augalų apsaugos kursus organizuojantys ūkio subjektai skelbiami Žemės ūkio ministerijos programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje adresu http://www.zmmc.lt/lt/zemdirbiu mokymai/augal‑apsauga/337‑augal‑apsauga.html.

Norint gauti augalų apsaugos produktų platinimo leidimą, Augalininkystės tarnybai reikia pateikti deklaraciją (prašymą) apie ketinimą vykdyti AAP platinimo veiklą, kurios forma pateikta Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija. Informacija, kurią reikia pateikti deklaracijoje, ir su deklaracija reikalingi pateikti dokumentai nurodyti Augalų apsaugos produktų platinimo leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklėse. AAP saugojimo ir platinimo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme ir Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse. Šiuos teisės aktus galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje http://www.vatzum.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/augalu-apsaugos-produktu-prieziura/.

Atkreipiame dėmesį,  nuo 2018 m. vasario 1 d. įsigaliojo reikalavimas, kad augalų apsaugos produktų platinimo leidimas laikomas išduotu jau kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Augalininkystės tarnybai dienos. Nepaisant greitos ir patogios leidimo prekybai išdavimo tvarkos, Augalininkystės tarnyba atkreipia verslininkų dėmesį į tai, kad prieš teikiant deklaraciją būtina tinkamai įsirengti AAP saugojimo vietą, t. y. atsakingai pasiruošti AAP platinimui. Augalininkystės tarnybos atsakingi specialistai per 10 d. nuo deklaracijos pateikimo patikrins AAP saugojimo ir platinimo vietas. Nustačius neatitikimų, platinimo leidimo galiojimas gali būti sustabdomas (t. y. prekyba AAP negali būti vykdoma, kol nebus pašalinti neatitikimai) ar netgi panaikinamas, jeigu sustabdyto leidimo turėtojas per nurodytą terminą neištaiso nustatytų pažeidimų.

Primename, kad fiziniams ir juridiniams asmenims, nesilaikantiems augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai ir reklamavimo reikalavimų, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 342 str. 3 d. skiriama bauda nuo 150 iki 250 eurų.

Dėl konsultacijų augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai klausimais prašome kreiptis į Augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus ar regioninių skyrių specialistus (Augalininkystės tarnybos specialistų kontaktus galima rasti adresu http://www.vatzum.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/) arba bendruoju Augalininkystės tarnybos elektroninio pašto adresu info@vatzum.lt.


Naujienų prenumerata