Naujienos

Titulinis Naujienos Įvyko susitikimas su selekcininkais ir jų įgaliotaisiais atstovais
2018 m. sausio 26 d.

Įvyko susitikimas su selekcininkais ir jų įgaliotaisiais atstovais

 Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) 2018 m. sausio 25 d. įvyko Augalininkystės tarnybos darbuotojų susitikimas su augalų veislių selekcininkais ir jų įgaliotaisiais atstovais (toliau – pareiškėjai), kuriame buvo aptarti tirtų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys. Šis susitikimas surengtas tam, kad kartu su pareiškėjais būtų aptarti minėti duomenys prieš teikiant juos Valstybinei augalų veislių vertinimo komisijai. Susitikimo metu Augalininkystės tarnybos darbuotojai pristatė 132 javų, rapsų, cukrinių runkelių, pašarinių augalų ir daržovių veislių ūkinio vertingumo duomenis. Susirinkime dalyvavę pareiškėjai turi galimybę atsiimti paraiškas tų augalų veislių, kurios minėtuose tyrimuose pasirodė blogiau ir nepasiekė tuose pačiuose tyrimuose tirtų standartinių veislių vidutinių ūkinio vertingumo tyrimo duomenų. Valstybinės augalų veislių vertinimo komisijos posėdis įvyks sausio 31 d. Ši komisija teiks siūlymus Augalininkystės tarnybai įrašyti augalų veisles į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, pratęsti augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimus ar atmesti paraiškas dėl blogiau minėtuose tyrimuose pasirodžiusių augalų veislių.


Naujienų prenumerata