Naujienos

Titulinis Naujienos Įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Jungtinėje Karalystėje išaugintos žemės ūkio augalų rūšių sėklos ir jų veislių palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo
2021 m. balandžio 2 d.

Įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Jungtinėje Karalystėje išaugintos žemės ūkio augalų rūšių sėklos ir jų veislių palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo

Informuojame, kad nuo 2021 m. kovo 29 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2021/537, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos sprendimai 2003/17/EB ir 2005/834/EB, kiek tai susiję su Jungtinėje Karalystėje atliekamų aprobavimo lygiavertiškumu ir žemės ūkio augalų rūšių veislių palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumu.

Šiuo sprendimu pripažįstama, kad Jungtinėje Karalystėje aprobuoti pašarinių augalų, javų, runkelių, bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėkliniai pasėliai ir oficialiai sertifikuotos pašarinių augalų, javų, runkelių, bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntos atitinka Sąjungos reikalavimus.

Taip pat šiuo sprendimu pripažįstama, kad Jungtinėje Karalystėje atliekami pašarinių augalų, javų, runkelių, daržovių bei aliejinių ir pluoštinių augalų veislių palaikymo praktikos patikrinimai, užtikrina tokias pačias garantijas kaip ir valstybių narių atliekami patikrinimai.

Taigi iš Jungtinės Karalystės įvežamos pašarinių augalų, javų, runkelių bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntos turi būti paženklintos EBPO etiketėmis ir lydimos ISTA sertifikatų, o pašarinių augalų, javų, runkelių, bei aliejinių ir pluoštinių augalų veislės įrašytos į Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą.

Sekite mūsų naujienas ir soc. tinkluose: Facebook ir Linkedin


Naujienų prenumerata