Naujienos

Titulinis Naujienos Įsigalioja Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo pakeitimas
2019 m. lapkričio 13 d.

Įsigalioja Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo pakeitimas

Siekiant patikslinti auginimo priežiūros ir informacijos teikimo apie auginamas pluoštines kanapes nuostatas, buvo parengtas Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektas, kuriame išsamiai išdėstyti reikalavimai augintojams dėl pluoštinių kanapių derliaus nuėmimo, THC kiekio kanapėse nustatymo, kai laboratorinių tyrimų rezultatai viršiją leistiną 0,2 proc. ribą, ir pluoštinių kanapių sėklos išsėjimo normos apskaičiavimo.

2019 m. spalio 3 d. patvirtintas Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas papildytas nauju 4.71 punktu, kuriame nurodoma, kad augintojai pluoštinių kanapių derlių gali nuimti ne anksčiau kaip 10 dienų po žydėjimo pabaigos, o gavę Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) raštišką sutikimą, kuriame turi būti nurodyta, kuriose reprezentatyviose kiekvieno lauko dalyse kanapės turi būti toliau auginamos ne mažiau kaip 10 dienų nuo žydėjimo pabaigos, kad būtų galima atlikti patikrinimą dėl THC kiekio nustatymo, derlių gali nuimti ir anksčiau.

Jei laboratorinių tyrimų rezultatai viršijo leistiną 0,2 proc. THC kiekio pluoštinėse kanapėse ribą, Augalininkystės tarnyba augintojui nurodo datą, iki kurios jis turi pluoštinių kanapių augalus sunaikinti (nupjauti, susmulkinti ir užarti). Nustačiusi, kad augintojas nesunaikino pluoštinių kanapių augalų iki nurodytos datos, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, Augalininkystės tarnyba taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nurodytas nuobaudas už reikalavimų nevykdymą ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po patikrinimo informuoja Policijos departamentą apie reikalavimo dėl pluoštinių kanapių sunaikinimo nevykdymą.

Siekiant užtikrinti, kad pluoštinių kanapių pasėliai būtų apsėti sertifikuota, o ne savo ūkyje užauginta sėkla, ar kilus įtarimui dėl sėklos išsėjimo normos, Augalininkystės tarnybos specialistai prieš imdami pluoštinių kanapių mėginį gali patikrinti pluoštinių kanapių sėklos išsėjimo normą.

Pluoštinių kanapių sėklos išsėjimo normos apskaičiavimas:

1) Sėklos išsėjimo normai nustatyti apskaičiuojamas augalų populiacijos dydis pagal formulę:

(P – augalų populiacijos skaičius hektare; M – vidutinis augalų skaičius 1 m eilutėje; W – atstumas tarp augalų eilučių)

Vidutiniam augalų skaičiui 1 m eilutėje nustatyti turi būti atliekami 4 pakartojimai (pasirinktinai skirtingose lauko vietose atrenkamos keturios eilutės po 1 m, kuriose suskaičiuojami pluoštinių kanapių augalai, kai pluoštinių kanapių pasėlio tankumas yra vienodas, o jeigu pasėlis yra nevienodas, atliekama 10 pakartojimų).

2) Sėklos išsėjimo norma apskaičiuojama pagal formulę:

            M×A×100

K = ––––––––––––––;

                  UV

(K – sėklos kiekis, kg/ha; M – sėklos norma, mln./ha (apskaičiuotas augalų populiacijos dydis); A – 1 000 sėklų masė, g; Uv – sėklos ūkinė vertė, proc.)

3) Ūkinė vertė (Uv) apskaičiuojama pagal formulę:

             Š×D

Uv = ––––––––;

              100

(Š – švarumas, proc.; D – daigumas, proc.)

Augalininkystės tarnybos specialistui nustačius, kad sėklos išsėjimo norma yra 5 proc. didesnė, nei pranešime apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią nurodė augintojas, taip pat kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje nurodyta nuobauda už šio aprašo 4.5 papunkčio reikalavimų nevykdymą ir nurodoma data, iki kurios pluoštinių kanapių augalai turi būti sunaikinti (nupjauti, susmulkinti ir užarti); mėginys THC kiekiui nustatyti neimamas. Nustačiusi, kad augintojas nesunaikino pluoštinių kanapių augalų iki nurodytos datos, už reikalavimų nevykdymą Augalininkystės tarnyba taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nurodytas nuobaudas.


Naujienų prenumerata