Naujienos

Titulinis Naujienos INFORMACIJA MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS TAISYTOJAMS
2019 m. rugsėjo 24 d.

INFORMACIJA MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS TAISYTOJAMS

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), reaguodama į šių metų rugsėjo 9 d. „Pasitikėjimo linija“ gautą anoniminį pranešimą apie galimai neteisėtai taisomą arba atnaujinamą medinę pakavimo medžiagą, kuri paženklinta Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 „Reikalavimai medinei pakavimo medžiagai tarptautinėje prekyboje“ (ISPM 15) ženklu, šių metų rugsėjo 13 d. atliko neplaninius patikrinimus, kurių metu buvo nustatyti vykdomos veiklos pažeidimai trijose skirtingose pranešime nurodytose gamybos vietose.

Atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus Augalininkystės tarnyba informuoja, kad fiziniai arba juridiniai asmenys, superkantys medinę pakavimo medžiagą ženklintą ISPM 15 ženklu (ženklo pavyzdys pateiktas 1 pav.) ir ją taisantys ir (arba) atnaujinantys, sutaisytą ir (arbą) atnaujintą medinę pakavimo medžiagą, paženklintą ISPM 15 ženklu, gali tiekti rinkai tik turėdami Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu suteiktą teisę ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti.

 

1 pav. Termiškai apdorota medinė pakavimo medžiaga, paženklinta ISPM 15 ženklu

Išsamesnę informaciją dėl teisės ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arbą) medieną, skirtą jai gaminti suteikimo galite rasti paspaudę nuorodą: https://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-naudoti-patvirtinta-medines-pakavimo-medziagos-zenkla-suteikimas-77;11751.html, paskambinę į Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių, kurio teritorijoje vykdote veiklą arba Fitosanitarijos skyrių (kontaktai: http://www.vatzum.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotoju-kontaktai/).

ISPM 15 standarte yra nurodytos fitosanitarijos priemonės, sumažinančios kenkėjų patekimo su medine pakavimo medžiaga į šalis ir išplitimo jose riziką. Siekiant užkirsti kelią kenkėjų plitimui,  buvo nustatyti medinės pakavimo medžiagos ženklinimo reikalavimai ir apdorojimo būdai, užtikrinantys efektyvią kenkėjų kontrolę. Todėl taisoma ir (arba) atnaujinama ženklinta ISPM 15 ženklu medinė pakavimo medžiaga turi atitikti nustatytus apdorojimo, ženklinimo, taisymo ir atnaujinimo reikalavimus. ISPM 15 standartą galite rasti: https://www.ippc.int/en/publications/640/ (anglų, prancūzų, rusų kalbomis).

Minėto tarptautinio standarto nuostatos buvo perkeltos į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. 3D-408 „Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AD35F03F0630/asr).

Atkreipiame dėmesį, kad galima taisyti ir (arba) atnaujinti įsigytą medinę pakavimo medžiagą, paženklintą ISPM 15 ženklu, neturint aprašytos licencijos. Tačiau tokiu atveju nuo sutaisytos ar atnaujintos medinės pakavimo medžiagos privalo būti panaikintas (uždažytas, nutrintas, nušlifuotas ar kt. būdais pašalintas ženklas) MPM apdorojimą įrodantis ISPM 15 ženklas (-ai). Tokia medinė pakavimo medžiaga gali būti naudojama tik Lietuvoje ar Europos Sąjungos šalyse narėse.

Naujienas kviečiame sekti Tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt ir „Facebook“ paskyroje.


Naujienų prenumerata