Naujienos

Titulinis Naujienos Geroji verslo priežiūros praktika jau tapo Augalininkystės tarnybos tradicija
2020 m. kovo 10 d.

Geroji verslo priežiūros praktika jau tapo Augalininkystės tarnybos tradicija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal pažangumo vertinimo (švieslentės) metodiką aukštais balais įvertino Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) pasiektą pažangą. 2018 metais pradėta naudoti pažangumo vertinimo priemonė – švieslentė, kuri leidžia įvertinti, kaip valstybės institucijos diegia pažangias verslo priežiūros priemones ir metodus, kokių iniciatyvų imasi tobulindama verslo priežiūros procesus.

Kasmet atliekamas vertinimas iš tiesų verčia pasitempti institucijas, prižiūrinčias verslo subjektų veiklą. 2018 m. sausio 1 d.–2019 m. gegužės 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerija atliko tarpinį priežiūros institucijų pažangumo (švieslentės) vertinimą pagal tris vertinimo metodikoje nustatytas kategorijas: konsultavimas, „verslo naujoko“ statuso taikymas ir mažareikšmiškumas. Absoliuti dauguma verslo priežiūros institucijų (36 iš 48) praėjusiais metais pagerino verslo priežiūros procesus ir priemones, o didžioji dauguma (65 proc.) institucijų savo veikloje vadovaujasi minimalios ir proporcingos priežiūros naštos principu ir taiko protingą, aiškią, verslui draugišką mažareikšmių teisės aktų pažeidimų politiką – nebausti už pažeidimus, kurie nesukelia didelės žalos.

Augalininkystė tarnyba tarp trijų vertinimo kategorijų aukščiausią įvertinimą gavo mažareikšmiškumo kategorijoje, gerai įvertinta už atliktus pažangą konsultuojant prižiūrimus ūkio subjektus konsultavime bei „verslo naujoko“ statuso taikymą.

„Džiugu, kad Lietuvos įmonės vis labiau pasitiki mūsų tarnyba ir geriau ją vertina, tam įtakos turėjo nuoseklus ir kryptingas mūsų specialistų darbas, – pripažino Augalininkystės tarnybos vadovas Sergejus Fedotovas. – Savo veikloje stengiamės, kad visi darbai būtų naudingi valstybei, visuomenei, verslui, taip pat siekiame, kad specialistų darbo kokybė nuolat augtų. Mūsų prioritetas yra pažangios verslo priežiūros priemonės ir metodai konsultuojant, teikiant metodinę pagalba, kuri teiktų didžiausią pridėtinę vertę ir įmonėms, ir vartotojams“, – teigia S. Fedotovas.

Būti pirmaujančiųjų gretose Augalininkystės tarnybai – ne naujiena. 2017 m. įvertinus, kaip ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos tais metais įgyvendino pažangias priežiūros priemones ir kaip diegė kitas moderniąsias priežiūros veiklos praktikas, Augalininkystės tarnyba iš 54 užėmė 7 vietą. Tačiau ties pasiekimais nesustota: žingsnį į priekį iliustruoja nemaži pokyčiai – po pusantrų metų įvertinimas pagal švieslentę nuo B pakilo iki A.

Augalininkystės tarnybos pažangos pokytis pagal švieslentės metodiką:

 

Priežiūros institucijos pavadinimas

2017 m. pažangumo indeksas

2017 m. pažangumo įvertinimas

2019 m. pažangumo indeksas

2019 m. pažangumo įvertinimas

Pokytis

 

Augalininkystės tarnyba

 

1,15

 

B

 

1,48

 

A-

 

0,33

Augalininkystės tarnyba 2019 m. birželio 5 d. direktoriaus įsakymu patvirtino Pažangių ūkio subjektų priežiūros 14 priemonių įgyvendinimo planą, pagal kurį 2019 metais įgyvendinta:

  • Ūkio subjektų (ŪS) švietimo programa, skirta rizikingiausiems ŪS, taikant interaktyvias konsultavimo (metodinės pagalbos teikimo) priemones.
  • Kontroliniai klausimynai ir kita aktuali informacija yra platinami per kitas organizacijas, verslo ar kitas asociacijas bei įstaigas.
  • Mažareikšmio pažeidimo nustatymo terminas (numatytas trumpesnis mažareikšmio pažeidimo ištaisymo terminas iki 5 d. d.)
  • Konsultavimo proceso kokybės kontrolės priemonės taikymas (greita informacijos paieška interneto svetainėje, konsultacijų telefonu įrašų sistema).
  • „Verslo naujoko“ statuso taikymas / atnaujinimas (metodinė pagalba – atmintinės, „verslo naujoko“ konsultantų tinklas, grįžtamojo ryšio apklausa).
  • Vertinimo kriterijų pagrįstumas (atlikti duomenų (informacijos) analizė pagrįstiems rizikos vertinimo kriterijams, peržiūrėti nustatytus vertinimo kriterijus, prireikus juos atnaujinti).
  • Rizikos vertinimo ir patikrinimų funkcijos yra atskirtos.
  • Dalyvavimas mokymuose, siekiant užtikrinti gerą ir vienodą ŪS konsultacijų kokybę.
  • Dalyvavimas projekte „Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos – PAIIS sukūrimas ir įdiegimas“.
  • Patikrinimams skirta PI (priežiūros institucijos) išteklių dalis yra proporcingai mažėjanti nei konsultavimui, informacijai ir prevencijai skirta išteklių dalis.

Augalininkystės tarnybos veiklos rezultatai

Kriterijus

2018 metai

2019 metai

Pokytis

Augalininkystės tarnybos pasitikėjimo linija ir vieno langelio principu aptarnaujamų asmenų gautų ir užregistruotų skundų, pranešimų / prašymų skaičius, vnt.

76

150

padidėjo 49%

Ūkio subjektų patikrinimai, vnt.

76968

83808

padidėjo 8 % (padaugėjo importuojamos produkcijos kiekis)

Planinio patikrinimo trukmė, val./min.

1:26

1:37

padidėjo 11%

Neplaninio patikrinimo trukmė, val./min.

1:27

1:09

sumažėjo 21%

Administraciniai teisės pažeidimai, vnt.

302

234

sumažėjo 23%

Ūkio subjektams paskirta piniginių baudų, vnt.

263

211

sumažėjo 20%

Surašytas administracinis nurodymas, vnt.

261

201

sumažėjo 23%

Paskirti įspėjimai, vnt.

26

23

sumažėjo 12%


Naujienų prenumerata