Naujienos

Titulinis Naujienos Europos cheminių medžiagų agentūra: herbicidas glifosatas nesukelia vėžio
2017 m. kovo 20 d.

Europos cheminių medžiagų agentūra: herbicidas glifosatas nesukelia vėžio

Helsinkis, 2017 kovo 15. Europos cheminių medžiagų agentūros Rizikos vertinimo komitetas, pasitelkęs didelės apimties mokslinių tyrimų duomenis, pagal Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamente nustatytus kriterijus įvertino glifosato kenksmingumą žmogaus sveikatai. Be jau paskelbtų tyrimų, Komitetas taip pat turėjo prieigą prie chemijos pramonės atliktų studijų ataskaitų. Ši ir visa kita informacija, pateikta per viešas konsultacijas 2016-ųjų vasarą, buvo vertinama rengiant glifosato klasifikavimo siūlymą. Komiteto išvadose teigiama, jog, remiantis turima informacija, nėra pagrindo glifosatą klasifikuoti nei pagal specifinio toksiškumo organams, nei pagal kancerogeniškumo, mutageniškumo ar poveikio reprodukcijai kriterijus, nustatytus minėtame reglamente. Ši pozicija turi pereiti įprastas derinimo procedūras, kol bus pateikta Europos Komisijai bei įkelta į agentūros tinklalapį. Iki šių metų pabaigos tikimasi, jog Komisijai ir valstybėms narėms įvertinus Komiteto siūlymą, bus priimtas sprendimas dėl glifosato registracijos atnaujinimo.


Naujienų prenumerata