Naujienos

Titulinis Naujienos ES šalims nepavykus susitarti, glifosato klausimą spręs apeliacinis komitetas
2017 m. lapkričio 10 d.

ES šalims nepavykus susitarti, glifosato klausimą spręs apeliacinis komitetas

Europos Bendrijos valstybėms ir vėl nepavyko rasti bendro sprendimo dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos glifosato, patvirtinimo pratęsimo. Vakar Briuselyje vykusiame EK Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdyje buvo svarstomas EK pasiūlymas pratęsti glifosato patvirtinimą ES dar penkeriems metams.

Lietuva, kaip ir dar 13 šalių, balsavo už tokį pasiūlymą, bet to neužteko sprendimui priimti. Tokiems sprendimas reikia kvalifikuotos balsų daugumos. Kai kurios šalys turėjo skirtingą poziciją dėl termino, kuriam laikui reikia pratęsti glifosato naudojimą. Diskusijoje buvo minimi ir 3, ir 7 bei 10 metų laikotarpiai. Nepavykus susitarti, šis klausimas bus svarstomas Apeliaciniame komitete.

„Gaila, kad, vėl nepavykus priimti sprendimo, didėja neapibrėžtumas žemdirbiams. Matėme, jog kai kurios šalys, tokios kaip Lenkija, Bulgarija, Rumunija, Portugalija, susilaikė dėl 5 metų pasiūlymo, palaikydamos ilgesnį registravimo terminą. Apmaudu, kad sprendimo priėmimas taip užsitęsė, nes ilgalaikės perspektyvos yra labai svarbus veiksnys planuojant žemės ūkio veiklą“, –  sako Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemė sūkio ministerijos direktorius Sergejus Fedotovas.

Augalų apsaugos produktai, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, naudojami žemės ūkyje, miškų ūkyje ir ne žemės ūkio paskirties plotuose piktžolėms naikinti. Lietuvoje registruoti 27 tokie augalų apsaugos produktai. EK sprendimu glifosatas yra patvirtintas ES tik iki šių metų gruodžio 15 dienos.

Planuojama, kad Apeliacinio komiteto posėdis vyks lapkričio pabaigoje.


Naujienų prenumerata