Naujienos

Titulinis Naujienos ES metinis susirinkimas sėklininkystės klausimais
2018 m. birželio 14 d.

ES metinis susirinkimas sėklininkystės klausimais

Pirmą kartą Lietuvoje 2018 m. gegužės 16–18 d. vyko Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių institucijų, atsakingų už sėklų sertifikavimą, bei Europos Komisijos atstovų metinis susitikimas. Susitikimo dalyviams sveikinimo žodį tarė ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio politiką sėklininkystės srityje pristatė LR žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius.

Susitikimo metu buvo pasidalyta informacija apie įgaliotųjų aprobuotojų patvirtinimą ir priežiūrą. Šis klausimas yra svarbus Lietuvai, nes iki šiol, skirtingai nei kitose šalyse, mes neturime patvirtintų įgaliotųjų aprobuotojų, o sėklinių pasėlių plotai pastaruoju metu sparčiai didėja, atitinkamai didėja ir oficialiujų apruobuotojų darbo krūvis. Kitų šalių patirtis parodė, kad kai kurios ES šalys įgaliotaisiais aprobuotojais patvirtina ne tik fizinius asmenius, bet ir sėklininkystės įmones.

Sėklos sertifikavimo srityje labai svarbus sėklos siuntų fasuočių ženklinimas, todėl susitikimo metu buvo pristatytas klausimas dėl problemų, susijusių su didmaišių ženklinimu, ir nutarta, kad informacija apie didmaišių ženklinimą bus paskelbta oficialioje Europos Sąjungos sėklų sertifikavimo institucijų asociacijos (European Seed Certification Agencies Association) interneto svetainėje (http://www.escaa.org/).

Susitikimo dalyviai aptarė aktualius klausimus, susijusius su sėklos tiekimo rinkai kontrole, pasidalijo patirtimi ir problemomis šioje srityje. Buvo akcentuota internetinės prekybos sėklomis ir sėklos mainų svarba, kreiptasi į Europos Komisijos atstovą, kad būtų priimti bendri sprendimai šiais aktualiais visoms šalims klausimais.

Buvo organizuotas susitikimas su Lietuvos sėklininkystės asociacijos bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto vadovybe, kuriame svečiams buvo pristatyta augalų selekcijos ir sėklininkystės raida Lietuvoje bei Lietuvos sėklininkystės asociacijos veikla.

Susitikimo dalyviai buvo supažindinti ir su praktine sėklos sertifikavimo proceso Lietuvoje dalimi. Buvo aplankytas UAB „Dotnuva Baltic“ sėklos fabrikas, dalyviai supažindinti su įmonės veikla. Sėklos fabriko specialistai pasidalijo patirtimi sėklos automatiniu mėginių ėmikliu ėmime. Taip pat buvo aplankyta UAB „Agrolitpa“. Jos specialistai pristatė įmonės veiklą sėklos sertifikavimo, ekologinės produkcijos gamybos ir tiekimo rinkai srityse, pasidalijo sėklininkystės problemomis ir ateities planais.


Naujienų prenumerata