Naujienos

Titulinis Naujienos EFSA kviečia teikti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl kiekybinio augalų kenkėjų rizikos vertinimo gairių
2018 m. kovo 12 d.

EFSA kviečia teikti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl kiekybinio augalų kenkėjų rizikos vertinimo gairių

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) išplatino kvietimą teikti pastabas, rekomendacijas ir pasiūlymus jos parengtam dokumento projektui, kuriuo nustatomos kiekybinio kenkėjų rizikos vertinimo gairės. Primename, jog EFSA yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojama nepriklausoma organizacija, atliekanti svarbų vaidmenį renkant ir analizuojant maisto ir pašarų saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos bei apsaugos duomenis, kad įvairiose srityse atliekami rizikos veiksnių vertinimai būtų pagrįsti sukaupta patirtimi bei išsamiais moksliniais tyrimais. EFSA, siekdama žinoti kuo įvairesnę patirtį, glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Viena šio bendradarbiavimo apraiškų – EFSA mokslininkų inicijuojamos viešos parengtų projektų diskusijos. Tad ir šį kartą EFSA prašo Europos Sąjungos valstybių narių mokslininkų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų asmenų išdėstyti savo nuomonę dėl EFSA parengtų gairių, kaip sudaryti kiekybinį augalų kenksmingųjų organizmų rizikos vertinimą ir valdyti šį procesą, kad būtų galima tinkamai įvertinti šių kenkėjų riziką. Atkreipiame dėmesį, kad gairės taip pat apima kenkėjų rizikos vertinimo tikslų ir uždavinių formulavimą, pateikiamas dviejų etapų metodas, kuris, anot EFSA mokslininkų, turėtų padėti lengviau įvertinti rizikas. Daugiausiai dėmesio teikiama antrajam etapui, t. y. kenksmingųjų organizmų rizikos vertinimo procesui.

Gairės parengtos vadovaujantis Tarptautiniais fitosanitarijos priemonių standartais Nr. 2 (Kenkėjų rizikos analizės gairės) ir Nr. 11 (Kenksmingųjų organizmų rizikos analizė).

Teikti pastabas dėl šio projekto galima iki 2018 m. kovo 25 d.

Kiekybinės kenkėjų rizikos vertinimo metodikos projektas ir išsamesnė informacija pateikiama http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180212-0


Naujienų prenumerata