Naujienos

Titulinis Naujienos Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) augalų apsaugos produktų priežiūros srities ekspertų seminaras
2017 m. gruodžio 28 d.

Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) augalų apsaugos produktų priežiūros srities ekspertų seminaras

Metams besibaigiant, Valstybinės augalininkystės tarnybos kvietimu Lietuvoje lankėsi kolegos iš augalų apsaugos produktų (AAP) priežiūros funkcijas įgyvendinančių Latvijos ir Estijos institucijų. Dvi dienas vykusio seminaro tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi visoms trims Baltijos šalims aktualiais AAP priežiūros klausimais.

Didelio svečių susidomėjimo susilaukė tarnybos Agrochemijos skyriaus specialistų pranešimas apie į Lietuvos teritoriją įvežamų ir per jos teritoriją tranzitu vežamų AAP tikrinimo procedūras bei į Lietuvos teritoriją patenkančius nelegalius AAP. Pranešimo metu buvo parodyta ne tik filmuota medžiaga ir nuotraukos, bet ir parodytos nelegalių AAP pakuotės pavyzdžių.

Lietuvos specialistams buvo įdomi Estijos kolegų patirtis įgyvendinant nuodingosioms medžiagoms priskiriamų fumigantų naudojimo priežiūrą. Latvijos kolegos pasidalino patirtimi įgyvendinant Direktyvoje 2009/128/EB numatytų integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės principų auginant daržo ir sodo augalus laikymosi priežiūrą.

Susitikimo metu buvo aptartas ir klausimas dėl AAP, skirtų augalų higienai ar augalų atsparumo nepalankiems faktoriams didinimui, kai šių produktų sudėtyje nėra veikliųjų medžiagų, tačiau jų pakuotės ženklinamos nurodant AAP būdingą poveikį. Ekspertų diskusijos metu paaiškėjo, kad situacija visose trejose šalyse panaši – rinkoje kaskart atsiranda neregistruotų produktų, paženklintų AAP būdingomis frazėmis.

Svečiams taip pat buvo suorganizuoti parodomieji vizitai į muitinės sandėlį, kuriame saugomi AAP, atkeliavę į Lietuvą su vienkartiniais leidimais įvežti AAP iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių. Svečiai taip pat lankėsi prekybos centre Ermitažas, turintį Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais. Šių vizitų metu svečiams buvo parodyta, kaip mūsų šalyje atliekami ūkio subjekto veiklos patikrinimai AAP saugojimo ir tiekimo rinkai srityse.

Susitikimų metu buvo aptartos ir tolesnės bendradarbiavimo galimybės. Visos trys šalys išreiškė pageidavimą, kad tokie susitikimai taptų kasmetiniais.


Naujienų prenumerata