Naujienos

Titulinis Naujienos Augalų apsaugos produktų naudojimo priežiūra tampa dar efektyvesnė
2018 m. balandžio 12 d.

Augalų apsaugos produktų naudojimo priežiūra tampa dar efektyvesnė

Įsigaliojus naujoms Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėms, ne tik aiškiau ir detaliau reglamentuoti su augalų apsaugos produktais (AAP) susijusios veiklos reikalavimai verslo subjektams ir privatiems asmenims, bet ir suteikti nauji efektyvesnės ūkio subjektų veiklos priežiūros įgaliojimai kontrolę vykdančiai Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba). Nuo šių metų įtvirtinta nauja nuostata leidžianti imti augalų ar jų dalių bei dirvožemio ėminius AAP veiklių medžiagų liekanoms juose nustatyti, kai kyla įtarimas, kad AAP buvo panaudoti netinkamai.

„Džiaugiamės, kad mūsų pasiūlymui buvo pritarta. Galima teigti, kad tai proveržis, nes iki šiol visi AAP naudojimo patikrinimai buvo dokumentiniai ir vizualūs, o taip dažnu atveju negalima nustatyti tiesos. Pakeitimai atlikti siekiant užtikrinti sveiką augalinę produkciją ir saugią aplinką, – dabar atsiranda galimybė imti ėminius bei objektyviai ir tiksliai nustatyti, ar AAP buvo naudojami ir ar tai buvo daryta laikantis reikalavimų. Ypač aktuali tokių tyrimų atlikimo galimybė augaluose, kur apskritai neleistinas AAP naudojimas (pavyzdžiui, grikiuose), kai kyla įtarimas dėl piktnaudžiavimo glifosato veikliosios medžiagos turinčių herbicidų ar kitų AAP naudojimo", – sako Augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas.

Pasak S. Fedotovo, visi šie pakeitimai suteiks specialistams daugiau galimybių efektyvesnei AAP priežiūrai bei leis užtikrinti dar geresnę maisto, pašarų ir aplinkos saugą. Nustačius naudojimo taisyklių pažeidimo faktą,  AAP naudotojui teks sumokėti ne tik baudą, bet ir už laboratorijoje atliktus tyrimus. Naujos taisyklės taip pat padės užkirsti kelią nesaugių neregistruotų ar falsifikuotų AAP platinimui ar naudojimui, nes numatyta galimybė imti ir AAP ėminius kokybinės ir kiekybinės sudėties tyrimams.

Naujoje tvarkoje taip pat atsirado nuostatų, kurios mažina administracinę naštą verslui. Supaprastinta profesionaliųjų naudotojų AAP naudojimo apskaitos žurnalo forma – vietoj buvusių 16 grafų reikės pildyti tik 5 grafas.  AAP pardavėjams reikės pildyti mažiau dokumentų – visiškai atsisakyta AAP pardavimų žurnalo, kurį iki šiol privalu buvo tvarkyti AAP pardavėjams, taip pat nebereikia teikti AAP pardavimo duomenų, kurie anksčiau buvo teikiami Augalininkystės tarnybai kas ketvirtį. Nebeliko ir reikalavimo verslo subjektams per penkias dienas teikti informaciją Augalininkystės tarnybai apie iš Europos Sąjungos valstybių narių įvežamus AAP. Taip pat nuo šiol AAP platintojams suteikta galimybė pratęsti pasibaigusio galiojimo termino AAP pardavimą, jei tokių AAP turėtojai Augalininkystės tarnybai pateiks prašymą dėl pasibaigusio galiojimo AAP ėminių paėmimo jų kokybinės ir kiekybinės sudėties nustatymui. Jeigu atlikus tyrimus bus nustatoma, kad pasibaigusio galiojimo termino AAP kokybinė ar kiekybinė sudėtis atitinka Lietuvoje registruoto AAP sudėtį, bus priimamas sprendimas dėl tokio AAP tiekimo rinkai Lietuvos Respublikoje pratęsimo dar 12 mėnesių nuo tyrimo atlikimo datos.


Naujienų prenumerata