Naujienos

Titulinis Naujienos Augalininkystės tarnybos darbuotojai mokė Ukrainos specialistus
2018 m. vasario 12 d.

Augalininkystės tarnybos darbuotojai mokė Ukrainos specialistus

Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, įgyvendinant Dvynių projekto „Pagalba Ukrainai priartinant teisinį reglamentavimą prie ES augalų apsaugos produktų ir augalų sveikatos teisinės bazės, stiprinant susijusias patikras ir laboratorijos paslaugas“ veiklą, organizavo pirmąją mokomąją stažuotę kolegoms iš Ukrainos Valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos bei Valstybinio ekologijos inspekcijos, kurios tema „Pažangios, ES reikalavimus atitinkančios metodikos ir procedūros padedančios užtikrinti, kad į rinką patektų, būtų platinami ir naudojami tik geros kokybės (originalūs) augalų apsaugos produktai“.

Mokomojo vizito Lietuvoje metu Ukrainos oficialių institucijų atstovai buvos supažindinti su Augalininkystės tarnybos struktūra, jos padalinių vykdomomis funkcijomis, Regioninių skyrių, Pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių), laboratorijų, Augalų veislių tyrimo skyrių veikla. Ypatingas dėmesys buvo skirtas supažindinti Ukrainos kolegas su Lietuvos Respublikoje vykdomos augalų apsaugos produktų įvežimo, tranzito, saugojimo ir tiekimo rinkai kontrolės sistema, jos ypatybėmis. Svečiams iš Ukrainos buvo paaiškinta ir praktinių vizitų metu pademonstruota kaip tikrinami įvežami augalų apsaugos produktų kroviniai pasienio postuose su ne ES valstybėmis (Klaipėdos jūsų uosto Malkų ir Medininkų pasienio postuose), parodytos pildomų dokumentų formos ir elektroniniai jų įvedimo ir apdorojimo įrankiai. Savaitės trukmės renginio metu mokymų dalyviai taip pat lankėsi Aplinkos ministerijoje kur susipažino su pavojingų cheminių medžiagų tarp jų ir augalų apsaugos produktų reglamentavimo ir tvarkymo ypatumais. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje kolegos iš Ukrainos buvo supažindinti su įstaigos veikla ir atliekamais augalų apsaugos produktų likučių tyrimais. Lankantis Valstybės įmonėje „Mašinų bandymo stotis“ buvo pristatyta augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo sistema, reikalavimai purškimo įrangą tikrinančioms įgaliotoms įmonėms ir reikalavimai purkštuvams.

Pasibaigus renginiui Ukrainos Valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos bei Valstybinio ekologijos inspekcijos atstovai pabrėžė, kad mokomasis vizitas buvo puikiai organizuotas, o pateikta medžiaga ir susitikimai su įvairiomis institucijomis ypač naudingi tobulinant Ukrainos augalų apsaugos produktų priežiūros sistemą. Vizito dalyviai atkreipė dėmesį, kad augalų apsaugos produktų priežiūros procesai yra vykdomi nuosekliai vykdant tam skirtus tikslinius klausimynus ir patikrinimo aktus ir Augalininkystės tarnyba ypač aktyviai bendradarbiauja su kitomis suinteresuotomis institucijomis (muitine, policija, Nacionaline mokėjimo agentūra, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir kitomis). Augalininkystės tarnyba ir svečiai iš Ukrainos išreiškė viltį, kad ir ateityje užmegzti ryšiai nenutrūks bei toliau vyks mokymo ir apsikeitimo patirtimi renginiai.


Naujienų prenumerata