Naujienos

Titulinis Naujienos Augalininkystės tarnybos darbuotojai Marijai Alechnovič - profesionalų įvertinimas
2017 m. liepos 18 d.

Šventiniame Lietuvos agronomų sąjungos ( LAS) suvažiavime, skirtame Agronomo dienai, ypatingo įvertinimo sulaukė  Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja Marija Alechnovič, kuriai  suteiktas LAS Garbės nario vardas. Aleksandro Stulginskio universitete vykusiame renginyje garbingą apdovanojimą nominantei įteikė  Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Kaip buvo pažymėta renginyje, Marija Alechnovič vadovauja skyriui, kurio  svarbiausi uždaviniai - užtikrinti išaugintos ir tiekiamos rinkai  dauginamosios medžiagos kontrolę bei pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolę.  Vienas iš svarbiausių ir sudėtingiausių darbų – teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų vykdymu, projektų rengimas.

M. Alechnovič taip pat  daug laiko skiria juridinių ir fizinių asmenų konsultacijoms,  aktyviai dalyvauja susitikimuose, seminaruose, parodose, skaito pranešimus sėklininkystės  klausimais, tuo užtikrindama darnią ir pažangią sėklininkystės raidą Lietuvoje.

Marija yra aktyvi LAS valdybos narė.


Naujienų prenumerata